Elektroniczne zwolnienia lekarskie już za rok

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wchodzi w życie 1 grudnia 2017 roku (z pewnymi wyjątkami). Jednym z jej punktów jest...

14.06.2017

Szpitale publiczne będą leczyć komercyjnie

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, aby publiczne placówki mogły leczyć pacjentów za pieniądze. Taka możliwość ma być zapisana w nowelizacji ustawy o działalności leczniczej – informuje Dziennik...

14.06.2017

Indywidualny tok nauki niekoniecznie na rok

Resort edukacji przygotował rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki. Dyrektor będzie miał więcej swobody przy określeniu czasu, na jaki...

13.06.2017

Mały ZUS dla małych firm od 2018 r.?

"W porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 29,9 tys., tj. o 33,4 proc. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 27,5 tys. nowo...

12.06.2017

Sejm uchwalił nowelę o regionalnych izbach obrachunkowych

Samorząd terytorialny

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która zmieni m.in. zasady wyłaniania prezesów izb.Za uchwaleniem noweli głosowało 253 posłów, 189 było przeciw, a...

09.06.2017

Celnicy w systemie emerytur mundurowych

1 stycznia 2018 roku celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych - przewiduje nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, do której w czwartek Senat nie...

07.06.2017

Koniec wycinki drzew bez kontroli, opublikowano nowe przepisy

Samorząd terytorialny

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy. W piątek opublikowano nowelizację, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy ustawy...

05.06.2017

Godziny ponadwymiarowe nie dla dyrektora

Resort edukacji wprowadzi zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole. Według MEN to uprawnienie jest nadużywane.

05.06.2017