Zmiany wprowadzi ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, którą 10 stycznia przyjął Sejm. Teraz prace nad nią będą kontynuowane w Senacie. Za przyjęciem ustawy głosowali posłowie wszystkich klubów. – Świadczy to o tym, że mają świadomość jak ważne dla pracodawców są to zmiany – zauważa Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert Pracodawców RP.

Półwieczny obowiązek archiwizacji dokumentacji zostanie skrócony pięciokrotnie, do 10 lat. To rozwiązanie zgodne ze standardami europejskimi – podkreśla Wioletta Żukowska-Czaplicka. Jako przykład podaje Francję i Niemcy, gdzie dokumentacja jest przechowywana również przez 10 lat. W Danii obowiązuje jeszcze krótszy termin – 5 lat.

Okres, przez jaki będzie trzeba przechowywać dokumentację, będzie zależeć od daty zatrudnienia. Więcej na ten temat >>

Ekspert Pracodawców RP zaznacza, że krótszy okres archiwizacji będzie powiązany z obowiązkiem po stronie pracodawcy przekazywania do ZUS comiesięcznych raportów informacyjnych. Będą one zawierały dane niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wysokości. Co ważne, rozwiązaniem tym objęto także zleceniobiorców, aby również ta duża grupa mogła korzystać ze zmian w zakresie dysponowania przez ZUS danymi do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych i ustalenia ich wysokości.

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie sposobu wypłaty wynagrodzenia. Więcej na ten temat >>

Wioletta Żukowska-Czaplicka podkreśla, że pracodawcy czekali na te zmiany od 2011 r., kiedy to pojawiły się one w projekcie w tzw. ustawy deregulacyjnej. Prace legislacyjne nad ustawą trwały dość długo i poprzedzone były szerokimi konsultacjami społecznymi. – Dobrze, że w końcu udało się je doprowadzić do końca – mówi.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.