Nadchodzą duże zmiany w kryteriach oceny ofert

W związku z planowanym na początku roku 2018 ogłoszeniem przez NFZ postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przedstawiono do konsultacji społecznych obszerny (na...

11.12.2017

Wysokość wpisu od sprzeciwu od decyzji

Samorząd terytorialny

Czerwcowa nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadziła instytucję sprzeciwu od decyzji wnoszonego do sądu...

08.12.2017

Dotacja przedszkolna nie tylko dla gminy

Nie tylko gmina dostanie dotacje na pięciolatka kwota będzie naliczana dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.

07.12.2017

Urlop dla dyrektora na nowych zasadach

Zmienią się zasady udzielania urlopów dyrektorom szkoły. Będą mieli więcej swobody w zaplanowaniu wolnego - zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

06.12.2017

Środki na koordynację usług w POZ w 2020 roku

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej weszła w życie co do zasady 1 grudnia 2017 roku. Wprowadza przepisy dotyczące między innymi koordynacji opieki zdrowotnej. Jednak dodatkowe środki na ten cel...

01.12.2017

Zmiany w Karcie Nauczyciela opublikowane

Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, wypłacanie wynagrodzeń z dołu oraz dodatek dla nauczycieli dyplomowanych - to zmiany, które wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, którą...

01.12.2017