Rozporządzenie uzupełniło zakres udzielanych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia o świadczenia udzielane w dentobusie.

Z załącznika do rozporządzenia wynika, że wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie obejmuje między innymi badanie lekarskie z instruktażem higieny (raz w roku), badanie lekarskie kontrolne (3 razy w roku), konsultacje specjalistyczne, badania żywotności zęba, rentgenodiagnostykę, znieczulenie miejscowe, leczenie próchincy, ekstyrpację miazgi zęba, wypełnienie kanału, leczenie endodontyczne, usunięcie złogów nazębnych (raz w roku), leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, usunięcie zęba i lakierowanie zębów.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne w dentobusie przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Pierwsza wizyta kontrola odbywa się w 6. miesiącu życia dziecka, kolejne w 9 miesiącu, 12 miesiącu, w 2. roku życia, od 4 do 7 roku życia – co roku, potem w 10. roku życia, w 12. roku życia, w 16. roku życia oraz w 19. roku życia.

Świadczeń stomatologicznych w dentobusie może udzielać lekarz dentysta, lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarz dentysta ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Dentobus powinien być wyposażony w unit dentystyczny, lampę polimeryzacyjną, skaler, mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów, aparat RTG a także w zestaw przeciwwstrząsowy oraz zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

Z rozporządzenia wynika, że świadczenia są udzielane zgodnie z potrzebami zdrowotnymi i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie.

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający przedstawia pacjentowi plan dalszego leczenia oraz informuje o możliwościach kontynuacji leczenia najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji.

Świadczeniodawca ustala i zgłasza miesięczny plan i harmonogram realizacji świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes NFZ monitoruje i analizuje realizację tych świadczeń.

 [-DOKUMENT_HTML-]