Sama skala podatkowa nie uległa zmianie. Zmieniła się natomiast wysokość kwoty zmniejszającej podatek.

Zarabiający mniej niż 8 tys. zł rocznie nie zapłacą w 2018 r. podatku dochodowego.

Podatnicy, których dochody będą mieścić się w przedziale od 8 tys. zł do 13 tys. zł, obliczając należny PIT, odliczą 1440 zł pomniejszone proporcjonalnie o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł w dalszym ciągu zostanie utrzymana dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 tys. zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł. Identycznie zatem, jak obecnie, kwota wolna od podatku dla tej grupy podatników wyniesie 3 091 zł.
Dla zarabiających więcej niż 85 528 zł, ale mniej niż 127 tys. zł rocznie, kwota zmniejszająca PIT wyniesie 556 zł 02 gr pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Podatnicy, których dochody będą wyższe niż 127 tys. zł rocznie, nie będą mieli prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Czytaj również: Podatki 2018. Świadczenia od pracodawcy z wyższym limitem

Omawiane regulacje są skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175 ze zm.).

Zapoznaj się także z poradnikiem PIT 2018 - przewodnik po zmianach. Autorką opracowania jest Sylwia Kozłowska, Tax Supervisor w RSM Poland.