W związku z tym Ministerstwo Zdrowia przypomina o konieczności założenia konta Administratora Lokalnego Wnioskodawcy w Systemie Obsługi List Refundacyjnych (SOLR.) Brak aktywnego konta uniemożliwi złożenie wniosków refundacyjnych.

Żeby złożyć wniosek o założenie konta w SOLR należy wcześniej założyć konto w Systemie Administracji P2. Dzięki niemu można między innymi sprawdzić swoje dane, resetować albo zmieniać hasło.

SOLR ma umożliwić elektroniczne składanie i rozpatrywanie wniosków refundacyjnych, w tym o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o podwyższenie lub obniżenie urzędowej ceny zbytu oraz o skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Zmiany dotyczące wniosków refundacyjnych wynikają ze zmian w ustawie z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.

 [-DOKUMENT_HTML-]