Podstawowa stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc. Od stycznia 2018 r. będzie ona miała jednak zastosowanie jedynie do przychodów do kwoty 100 tys. zł. Od nadwyżki ponad tę wartość, stawka ryczałtu wyniesie 12,5 proc. przychodów.
 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów podlegają m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Podatek płaci się w tym przypadku od przychodów. Nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodów.
 

Omawiana zmiana jest skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175 ze zm.).

Zapoznaj się także z poradnikiem PIT 2018 - przewodnik po zmianach. Autorką opracowania jest Sylwia Kozłowska, Tax Supervisor w RSM Poland.

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i, Ryszard PękNieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. >>