Rozporządzenie dodaje do obowiązującego wykazu 53 nowe produkty, w tym 31 substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych, 6 substancji czynnych homeopatycznych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych oraz 16 substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych.

Rozporządzenie to wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 października 2010 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. poz. 1353).