Pracownicy samorządowi otrzymają wyższe wynagrodzenie

Samorząd terytorialny

Od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych. W efekcie zmian zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie...

11.09.2017

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie

Samorząd terytorialny

Ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa, to główne założenie wchodzącej w życie 11 września br. ustawy o...

11.09.2017

NFZ zwiększa wyceny zabiegów

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt nowelizacji zarządzenia prezesa w sprawie wyceny wysokospecjalistycznych świadczeń w kardiochirurgii – informuje Rzeczpospolita.

11.09.2017

Zajęcia ze specjalistą potrwają krócej

Resort edukacji ujednolicił czas trwania zajęć specjalistycznych - co do zasady trwać będą 45 min. Zmiany znalazły się w nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

07.09.2017

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1.01.2018 r.

17 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa od 1 stycznia 2018 r....

05.09.2017