Trzy uchylone, 189 zmienionych i pięć nowych ustaw, a wśród nich jedna z preambułą. Oto Konstytucja Biznesu, czyli pakiet przepisów dotyczących działalności gospodarczej w Polsce.

30 kwietnia 2018 r. podstawowym aktem prawnym dla przedsiębiorców staje się ustawa – Prawo przedsiębiorców, w której są zawarte zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce, a także prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej. Ustawa ma na celu nie tylko uporządkowanie otoczenia prawnego biznesu, ale również utworzenie pewnych nowych instytucji prawnych służących rozwojowi działalności gospodarczej.

Działalność nieewidencjonowana

Nowością w Konstytucji Biznesu jest instytucja tak zwanej działalności nieewidencjonowanej. Stanowi o niej art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim działalnością gospodarczą nie jest wykonywana przez osobę fizyczną działalność, z której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. kwoty 1 050 zł brutto. Działalność nieewidencjonowaną mogą prowadzić jednak tylko osoby fizyczne, które nie wykonywały działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie jest ponadto możliwe w zakresie działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie musi być zarejestrowana w CEIDG i nie spoczywa na niej obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj też: Jak będzie opodatkowana działalność nierejestrowana? >>

Ulga na start

Takich składek nie muszą również płacić początkujący przedsiębiorcy, a to dzięki tzw. uldze na start. Przysługuje ona przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z ulgi tej na zasadzie dobrowolności mogą skorzystać osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujące ją ponownie po co najmniej 60 miesiącach przerwy od dnia zawieszenia lub zakończenia działalności. Tu jednak należy pamiętać, że owa działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy.

Czytaj też: Ulga na start nie zwolni ze wszystkich składek >>

Prokurent nie tylko w spółce

Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi udzielania prokury i zamieszczania informacji o prokurencie w systemie teleinformatycznym CEIDG. Czytaj cały artykuł >>