Sejm przyjął we wtorek kilkadziesiąt senackich poprawek do pakietu ustaw tworzących Konstytucję Biznesu, a to oznacza, że zakończyły się prace parlamentarne nad ustawami. Długo zapowiadana reforma, która ma uprościć przepisy dotyczące prowadzenia działalności, staje się faktem. Ustawy trafią teraz do podpisu prezydenta. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wszystko wskazuje więc na to, że już w kwietniu osoby rozpoczynające przygodę z biznesem będą mogły skorzystać z nowych regulacji.

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa będzie dotyczyć drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu, korepetycji lub okazjonalnych usług.

Taka praca nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą, co w praktyce oznacza brak konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i brak składek ZUS z tego tytułu, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku to 1050 zł).

Dochody z działalności nierejestrowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Ta forma działalności będzie dostępna dla osób, które nie prowadziły w ostatnich 60-ciu miesiącach działalności gospodarczej. Jeśli biznes się rozwinie i przychód z działalności nierejestrowej przekroczy w którymś miesiącu wysokość 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, to działalność ta stanie się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. W terminie 7 dni od tego dnia osoba wykonująca działalność gospodarczą będzie musiała złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym momencie początkujący przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z drugiego ułatwienia przewidzianego przez Prawo przedsiębiorców: ulgi na start.

 [-OFERTA_HTML-]

Ulga na start

To drugi element „pasa startowego dla nowych firm”. Osoby, które założą działalność gospodarczą, zyskają fakultatywne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy.

Innymi słowy, przedsiębiorca nie będzie musiał od razu zgłaszać się do obowiązkowych obecnie ubezpieczeń społecznych. Zrobi to dopiero po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Przez ten pierwszy okres zapłaci tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne - to obecnie 319,94 zł miesięcznie.

Po upływie zwolnienia z ulgi na start, czyli od 7-go miesiąca działalności, przedsiębiorca zacznie płacić wszystkie składki, ale na początek - przez 24 miesiące - skorzysta z kolejnej preferencji - tzw. małego ZUS-u. Miesięczny koszt składek wzrośnie z 319,94 zł do nieco ponad 500 zł (w 2018 roku jest to dokładnie 520,10 zł, łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Kolejny wzrost obciążeń czeka przedsiębiorcę po upływie wspomnianych 24 miesięcy (czyli łącznie z ulgą na start po upływie 30 miesięcy od otwarcia firmy). Wtedy skończą się preferencje i miesięczny koszt składek zwiększy się ponad dwukrotnie - w 2018 roku to 1232,16 zł miesięcznie.

Art. 18 Prawa przedsiębiorców określa warunki skorzystania z ulgi na start. Dotyczyć ona będzie osób fizycznych, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Wprowadzono również ograniczenie - działalność nie może być wykonywana dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważne!
Skorzystanie z ulgi na start będzie dobrowolne. Przedsiębiorca może z niej zrezygnować przez zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Zmian będzie dużo więcej

Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

  • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
  • zakładanie firmy,
  • zawieszenie działalności,
  • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
  • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej na temat wprowadzanych zmian dowiesz się z komentarza Barbary Tomaszewskiej 'Działalność nierejestrowa i niższe składki ZUS - ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców', która jest dostępna w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych >>