Zmiany w ustawie Rzecznik zapowiedział 6 grudnia 2017 roku na spotkaniu z organizacjami pacjenckimi.

Bartłomiej Chmielowiec planuje na początku lutego 2018 roku przekazać organizacjom pozarządowym szczegóły proponowanych rozwiązań z propozycją włączenia się do dyskusji.

W ramach zmian Rzecznik proponuje utworzenie Rady Opiniodawczo-Doradczej składającej się  z przedstawicieli organizacji pacjenckich czy też uznanych autorytetów w obszarze ochrony i organizacji zdrowia, mówi też o integracji działań Rzecznika z działaniami organizacji pozarządowych i organami władzy publicznej, o upowszechnianiu wiedzy o prawach pacjenta  także o wspieraniu i rozwijaniu wzajemnych inicjatyw i bieżącej wymianie informacji.

- Zapewnienie maksymalnej niezależności Rzecznika Praw Pacjenta – będącego obiektywnym wsparciem i skutecznym narzędziem Prezesa Rady Ministrów – jest niezbędne dla realizacji szeroko pojętego interesu pacjentów oraz zachowania równowagi między uczestnikami systemu ochrony zdrowia – powiedział  Bartłomiej Chmielowiec.

 

Źródło: www.bpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]