Rozporządzenie określa podmiot prowadzący Krajowy Rejestr Nowotworów, oraz sposób jego prowadzenia, usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru, sposób i termin przekazywania danych przez usługodawców do rejestru, zakres i rodzaj przetwarzanych danych oraz rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze.

Krajowy Rejestr Nowotworów prowadzi Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Rejestr jest prowadzony za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji nowotworów, są to w województwie dolnośląskim – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, w kujawsko-pomorskim – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, w lubelskim – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie, w lubuskim – Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., w łódzkim – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, w małopolskim – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, w mazowieckim – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w opolskim – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu, w     podkarpackim – Podkarpackie Centrum Onkologii – Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, w podlaskim – Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, w pomorskim – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, w śląskim – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, w świętokrzyskim – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, w warmińsko-mazurskim – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, w wielkopolskim – Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, w zachodniopomorskim – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy udzielający ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego.

Dane do rejestru są przekazywane w postaci elektronicznej lub papierowej przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, przy wizytach kontrolnych, podczas których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z diagnozą lub leczeniem, lub postępem choroby, lub na podstawie aktu zgonu.

Dane do rejestru w postaci elektronicznej są przekazywane na bieżąco. Dane do rejestru w postaci papierowej są przekazywane raz w miesiącu do 15. dnia miesiąca następującego po wystąpieniu zdarzenia do wojewódzkich biur rejestracji nowotworów.

W rejestrze przetwarza się dane i identyfikatory obejmujące między innymi dane osobowe usługobiorcy, rozpoznanie kliniczne, wyniki badań histopatologicznych, rodzaje nowotworu, informacje o leczeniu itd.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl