Projekt zawiera zmiany w dotychczasowym wykazie wyrobów. Refundowany będzie między innymi System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT).

Wykaz wyrobów medycznych zostanie także rozszerzony o zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej oraz wyroby medyczne do CGM-RT – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.

Wprowadzony został skrócony czas użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych oraz zwiększony limit ilościowy na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc.

Rozszerzono także kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że projektowana regulacja nie obejmuje finansowania ze środków publicznych Flash Glucose Monitoring (FGM), ponieważ system ten nie jest tożsamy z systemem CGM-RT.

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o refundację nowej grupy wyrobów medycznych – systemów ciągłego monitorowania glikemii wymagających aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych, w tym FGM.
-  Zwróciliśmy się o opinię w tej sprawie do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Rady Przejrzystości – informuje resort zdrowia.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]