Za program odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Z nowej sieci szkoły będą mogły korzystać już od 1 września 2018 r. oraz stopniowe podłączanie do sieci kolejnych szkół:
- 2018 rok – do 1,5 tys. lokalizacji,
- 2019 rok – do 12,7 tys. lokalizacji,
- 2020 rok – do 19,5 tys. lokalizacji (wartość docelowa).

Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł. Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie budowy OSE odpowiada za przygotowanie infrastruktury oraz dostarczenie narzędzi ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i wspierających procesy edukacyjne.

Zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest z kolei zapewnienie dostępu dla szkół do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

 

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2018 r. bez zmian>>