Uczniowie dostaną dopłatę do podręcznika

Jest już projekt rozporządzenia ws. programu Wyprawka Szkolna. W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu otrzyma 41 473 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Maksymalna dopłata wyniesie 445 złotych.

09.05.2019

Samorządy pozytywnie o kolejnym projekcie ustawy śmieciowej, ale wciąż są wątpliwości

Środowisko

Resort środowiska uwzględnił apele samorządowców o odstąpienie od obowiązku rozdzielenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz o fakultatywność objęcia gminnymi systemami nieruchomości niezamieszkałych. Jednak wątpliwości wciąż budzą zapisy o możliwości dotowania przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi.

08.05.2019

Zmiany w programie Dobry start mają ułatwić urzędnikom pracę

Pomoc społeczna

Zmiana terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie Dobry start i wniosków o świadczenie wychowawcze ma umożliwić lepszą organizację pracy w urzędach i otrzymanie wsparcia przez rodziny na czas. Trwają konsultacje projektu ustawy o świadczeniu Dobry start.

08.05.2019

Rząd dofinansuje lokalne przewozy autobusowe

Samorząd terytorialny

Dopłaty do uruchamiania nierentownych przewozów mają zachęcić do odtworzenia zlikwidowanych połączeń autobusowych. Rząd przeznaczy w tym roku 300 mln zł na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Samorząd będzie musiał dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu nie mniej niż 10 proc. środków własnych.

07.05.2019

RODO: nowe przepisy to pułapka dla wielu firm

RODO

W sobotę 4 maja zaczęły obowiązywać zmiany m.in. w prawie pracy, bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, oświatowym czy administracyjnym. To efekt tzw. ustawy wdrażającej RODO. Dostosowuje ona blisko 170 ustaw do wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Niestety, ostatnie poprawki wprowadzone przez Sejm, mogą przynieść wielu firmom kłopoty.

04.05.2019

Urząd musi informować, jak przetwarza nasze dane

Administracja publiczna

Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w administracji przewidują, że obywatel w każdym kontakcie z urzędem ma zagwarantowane prawo do informacji o tym, kto jest administratorem jego danych, jakim podmiotom jego dane są powierzane i jaki jest zakres ich przetwarzania.

04.05.2019

Kasy fiskalne – nowe przepisy już od 1 maja

VAT

Część firm już niedługo będzie musiało wymienić kasy fiskalne. Urządzenia z papierowym zapisem kopii będzie można kupować tylko do 30 czerwca 2019 roku. Jako pierwsi kasy wymienią m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów i sprzedawcy benzyny. W maju wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT i prawa o miarach.

29.04.2019

Po dane osobowo-adresowe z rejestru PESEL zgłosimy się do gmin

Zmianę podmiotu udostępniającego dane z rejestru PESEL zakłada nowela ustawy o ewidencji ludności, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z nowym obowiązkiem gminy będą udostępniać dane nie tylko z rejestrów lokalnych, ale także z centralnego.

24.04.2019

KNF przejmie nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym

Rynek Prawo gospodarcze

Poszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym - to cel nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowelizacja ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji.

24.04.2019

Minister będzie nadzorował doradców restrukturyzacyjnych

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Dodatkowy nadzór ministra sprawiedliwości nad wykonywaniem zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, obok dotychczasowego nadzoru sprawowanego przez sądy i sędziów-komisarzy, wprowadza podpisana właśnie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

24.04.2019

Polskie ziemniaki oznaczone będą polską flagą

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie wprowadzające znakowanie ziemniaków flagą państwa, z którego one pochodzą. Minister zapowiedział także w piątek, że wystąpi do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania w taki sposób także mięsa.

20.04.2019

Platforma do e-fakturowania już działa

Zamówienia publiczne

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło do obsługi e-faktur bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania. Mogą z niej korzystać i przedsiębiorcy, i administracja. Od 18 kwietnia zamawiający mają bowiem obowiązek odebrania od wykonawców tzw. strukturyzowanych e-faktur.

18.04.2019

Samorządy gotowe na odbiór e-faktur, czas pokaże, jakie będą skutki

Finanse samorządów Administracja publiczna

Od 18 kwietnia e-faktury będą obowiązywać w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Na odbiór elektronicznych dokumentów muszą być gotowe też samorządy. Według ekspertów i resortu przedsiębiorczości nowe rozwiązania oszczędzą czas i pieniądze.

17.04.2019

Podmioty publiczne będą sporządzać deklarację dostępności swoich stron www

Administracja publiczna Nowe technologie

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, którą podpisał prezydent, zobowiązuje podmioty publiczne do spełnienia zasad WCAG 2.0. Chodzi o zapewnienie dostępu do informacji w postaci elektronicznej dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności.

16.04.2019

Ustawa podpisana - pomoc dla firm pod lepszym nadzorem

Finanse publiczne Prawo gospodarcze

Wzmocnienie uprawnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, by m.in. lepiej weryfikowała podmioty korzystające z pomocy finansowej, to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Nowe przepisy wprowadzają też wiele zmian w funkcjonowaniu samej Agencji.

16.04.2019

Ustawa zabroni cofania liczników w samochodach

Prawo karne Prawo gospodarcze

Ograniczenie fałszowania wskazań liczników w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych - to cel zmian w ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny. Przyjęta w piątek przez Senat nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.

12.04.2019

Oświadczenia o rezydencji podatkowej z dodatkową klauzulą

Ordynacja

Prezydent podpisał w czwartek nowelizację przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Zagraniczni urzędnicy będą mogli uczestniczyć w polskich postępowaniach. Oświadczenia o rezydencji podatkowej będą dodatkowo opatrzone klauzulą o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

12.04.2019

MS chce surowszych kar za nielegalne adopcje

Prawo karne Prawo rodzinne

Do pięciu lat więzienia ma grozić za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci. Taką zmianę Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego. Projekt skierowany został właśnie do konsultacji.

11.04.2019

Polskie związki sportowe nie tylko dla dyscyplin olimpijskich

Administracja publiczna

Więcej związków sportowych będzie mogło uzyskać status polskiego związku sportowego - taką możliwość da im proponowana przez rząd nowelizacja ustawy o sporcie. Dotyczyć to ma także dyscyplin popularnych nieolimpijskich.

09.04.2019

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbędą się w maju

Budownictwo

Od 12 lutego nie ma przepisów określających samodzielne funkcje w budownictwie. Ustawę, która zastąpi unieważnione przez Trybunał Konstytucyjny rozporządzenie wciąż czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Mimo to majowy egzamin na uprawnienia budowlane powinien się odbyć bez zakłóceń.

08.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski