Rząd zdecyduje o podwójnych opłatach za niesegregowane śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko

Przetargi na zagospodarowanie i odbiór odpadów będą mogły być ogłaszane łącznie, niesegregujący odpadów zapłacą podwójne stawki, a kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym będą zwolnieni z części opłat – to niektóre z rozwiązań projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym zajmie się we wtorek rząd.

20.05.2019

Nowe podstawy programowe kształcenia branżowego gotowe

Zarządzanie oświatą

Minister edukacji podpisała rozporządzenie, które wprowadza nową podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Uczeń pozna wymagania na egzaminie zawodowym, czyli to, czego będzie się uczyć, a nauczyciel będzie mieć jasno określone wymagania, które pomogą mu w opracowaniu kryteriów oceniania.

18.05.2019

Od 31 maja elektronicznie przed sądami administracyjnymi

Administracja publiczna Nowe technologie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pisma będą doręczane stronom cyfrowo, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu o takie doręczenie i wskaże adres mailowy.

17.05.2019

Ustawa obniżająca podatki dla KGHM podpisana

CIT

Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to cel podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

17.05.2019

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Nowe przepisy są krytykowane jako kolejny etap łamania konstytucji w procedurze powoływania sędziów.

17.05.2019

Działanie Karty Polaka zostanie rozszerzone na wszystkie kraje

Administracja publiczna

Posłowie przyjęli poprawki Senatu do projektu zmian ustawy o Karcie Polaka. Obecnie uprawnienia z niej wynikające przyznawane są osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, nowelizacja rozszerza je na cały świat. Osoby ubiegające się o dokument muszą wykazać swój związek z polskością.

17.05.2019

Sejm ekspresowo uchwalił dużą nowelizację kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sejm trochę ponad dobę potrzebował na uchwalenie poważnego pakietu zmian w kodeksie karnym. Zaostrzone zostaną kary za przestępstwa na tle seksualnym, ale reforma dotyczy także wielu innych typów przestępstw. Generalnie prawo ma być surowsze, a sprawcy mają częściej i na dłużej trafiać do zakładów karnych.

16.05.2019

Przepisy o nieodebranych przesyłkach znowelizowane

Rynek i konsument

Podmioty świadczące usługi pocztowe w pewnych okolicznościach mają obowiązek dostarczania zawartości niedoręczonych przesyłek staroście. Nowelizacja, która likwiduje odesłania do nieobowiązujących już przepisów Kodeksu cywilnego w tej sprawie, trafi do podpisu prezydenta.

16.05.2019

Więcej gruntów na cele Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe.W czwartek Sejm uchwalił nowelizację, która wprowadza zmiany.  

16.05.2019

Nie będzie kryterium dochodowego przy "500 plus" - prezydent podpisał ustawę

Pomoc społeczna Rynek

Prawo do świadczenia "500 plus" będą miały wszystkie dzieci do 18 lat bez kryterium dochodowego - zakłada to ustawą, którą podpisał prezydent. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci.

16.05.2019

Będzie łatwiej inwestować w nowoczesne sieci telekomunikacyjne

Administracja publiczna Nowe technologie

Zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich przewiduje projekt, który przyjął rząd.

14.05.2019

Przepisy ograniczające wywóz leków z podpisem prezydenta

Farmacja

Objęcie kryminalizacją każdego etap procederu polegającego na nielegalnym obrocie produktami leczniczymi zakłada nowelizacja prawa farmaceutycznego, którą w poniedziałek podpisał prezydent. Zmiany mają ukrócić wywóz leków za granicę, bo mimo kolejnego zaostrzania przepisów, coraz więcej leków refundowanych brakuje w polskich aptekach.

13.05.2019

Senat za obniżeniem podatku od kopalin

Nowe technologie Finanse

W czwartek Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Danina zostanie obniżona o 15 proc. Zdaniem ekspertów, nie wpłynie to jednak na wzrost inwestycji w branży wydobycia miedzi i srebra. Lepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zniesienie podatku.

10.05.2019

Senat: Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem

CIT PIT VAT

We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. Senat przyjął w czwartek nowelizację przepisów o VAT, CIT i PIT.

10.05.2019

Zmiany w ustawie o Karcie Polaka jeszcze do poprawek

Administracja publiczna

Trzy poprawki o charakterze redakcyjno-precyzującym do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która rozszerza działanie Karty na wszystkie kraje świata zaproponował w czwartek Senat. Nowelizacja trafi teraz z powrotem do Sejmu.

10.05.2019

Senat też za ułatwieniami w obrocie ziemią

Administracja publiczna Budownictwo

Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić także osoba nie będąca rolnikiem. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą bez poprawek przyjął w czwartek Senat.

09.05.2019

Będą nowe oznaczenia na etykietach energetycznych

Środowisko Rynek i konsument

Lodówki, telewizory, pralki i inne tego typu produkty będą miały nowe etykiety informujące o zużyciu energii. To koniec oznaczeń typu A+++ dla najbardziej energooszczędnych urządzeń.

09.05.2019

Uczniowie dostaną dopłatę do podręcznika

Jest już projekt rozporządzenia ws. programu Wyprawka Szkolna. W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu otrzyma 41 473 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Maksymalna dopłata wyniesie 445 złotych.

09.05.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski