Chodzi o przepisy nowelizujące ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę – Prawo celne. Przyjęte zmiany mają na celu przedłużenie do 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w systemie EMCS PL2, również na podstawie papierowego dokumentu dostawy.

Więcej czasu na testy systemu

Dłuższy termin korzystania z papierowych dokumentów ma dać możliwość przetestowania współdziałania z wewnętrznymi systemami informatycznymi oprogramowania u przedsiębiorców z różnych dziedzin branży paliwowej (paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, paliwa opałowe), którzy mają własne specyficzne dla branży systemy magazynowo-księgowe i systemy rozliczeń i płynne przejście z papierowego dokumentu na elektroniczny sposób monitorowania towarów objętych akcyzą. Ministerstwo Finansów zwracało na to uwagę w uzasadnienie projektu.

 


Kontrola przemieszczania wyrobów akcyzowych

EMCS PL2 jest Krajowym Systemem Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (Excise Movement and Control System). Jest to system informatyczny do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych, a także przemieszczeń po imporcie oraz z przeznaczeniem na eksport.

Zobacz również: Ewidencje akcyzowe tylko w wersji elektronicznej? >>