W planach prac I posiedzenia IX kadencji Sejmu znalazły się:

  • projekt nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • projekt nowelizacji m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Zniesienie 30-krotności składek ZUS powraca

Projekt nowelizacji m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych został w ub. środę złożony przez posłów PiS, zakłada likwidację od 2020 r. górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Według autorów projektu ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł.

Czytaj więcej: PiS forsuje projekt znoszący "trzydziestokrotność", pracodawcy zapowiadają skargę do TK >

Szukanie pieniędzy na trzynaste emerytury

Sejm zajmie się też projektem nowelizacji, zgodnie z którym jednorazowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów będą mogły być finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego (obecnie: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Czytaj więcej: Fundusz dla niepełnosprawnych ma być "do zadań specjalnych" >

Wyższa akcyza na alkohol i papierosy

Proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10 proc. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że dzięki zmianie budżet zyska w przyszłym roku ok. 1,7 mld zł.

Czytaj więcej: Wzrośnie akcyza na alkohol i papierosy. Rząd przyjął projekt >

Drugie czytania projektów zaplanowano na czwartek.