Duży pakiet zmian w procedurze karnej 2019

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zmiany w zakresie postępowania karnego, wprowadzone nowelizacją uchwaloną przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r., dotyczą szeregu instytucji. Nowelizacja wprowadza wiele rewolucyjnych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie postępowania karnego, dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminowanie błędów legislacyjnych ustawy.

02.08.2019

Polska wdraża prawo zakazujące geograficznej dyskryminacji klientów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Walka z dyskryminacją klientów na rynku unijnym ze względu na przynależność państwową, w tym z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym oraz zwiększenie skuteczności postępowań prowadzonych przez UOKiK - to jeden z celów nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którą w piątek bez poprawek przyjął Senat.

02.08.2019

DPS-y i domy dziecka będą mogły kupować leki bez recepty

Farmacja

Domy pomocy społecznej czy domy dziecka będą miały możliwość zakupu w aptekach leków bez recepty. Resort zdrowia zareagował na krytykę i przygotował nowelizację obowiązujących od początku czerwca br. przepisów. Senat przyjął ją w piątek bez żadnych poprawek.

02.08.2019

Spis rolny w roku 2020 bez uwag senatorów

Administracja publiczna

Od 1 września do 30 listopada 2020 roku przeprowadzony ma być w Polsce spis rolny. Senat bez poprawek przyjął ustawę w tej sprawie. Na prace spisowe w latach 2019-2021 będzie przeznaczone około 243 miliony złotych z budżetu państwa.

02.08.2019

Poprawa dostępności sektora publicznego dla osób ze szczególnymi potrzebami coraz bliżej

Pomoc społeczna

Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Określa ona środki służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej i obowiązki podmiotów publicznych, nie tylko wobec niepełnosprawnych, ale też kobiet w ciąży, osób starszych i rodziców z wózkami.

02.08.2019

Senatorowie za tworzeniem centrum usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ustawa o centrach usług społecznych zakłada zapewnienie mieszkańcom kompleksowej organizacji usług społecznych. Centra będą mogły powstawać m.in. przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej. Centra Usług Społecznych mogą być tworzone dla jednej lub kilku gmin.

02.08.2019

Ustawa o portach bez poprawek Senatu

Administracja publiczna

Wzmocnienie podmiotów zarządzających przystaniami i portami morskimi oraz usprawnienie funkcjonowania portów, a także możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów - przewiduje ustawa, którą poparł Senat.

02.08.2019

Prezydent podpisał ustawę o prostej spółce akcyjnej

Nowe technologie Spółki

Uproszczona rejestracja, w tym elektroniczna, większe możliwości pozyskiwania kapitału przez łatwiejszą emisję i obrót akcjami - takie zmiany przewiduje duża nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która wprowadza prostą spółkę akcyjną. Prezydent Andrzej Duda podpisał uroczyście podpisał ją w piątek. PSA krytykuje jednak część środowiska akademickiego.

02.08.2019

Ustawa o Muzeum Westerplatte z podpisem prezydenta

Administracja publiczna Budownictwo

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której celem jest usprawnienie przygotowania i realizacji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Specustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania inwestycji oraz organy właściwe.

02.08.2019

Nowe znaki drogowe poinformują o odcinkowym pomiarze prędkości

Prawo karne Administracja publiczna

Od 14 sierpnia br. obowiązywać będą nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Infrastruktury, będą one bardziej czytelne, a nowe oznakowanie ma pomóc rozróżnić znaki odcinkowego pomiaru prędkości od punktowego.

01.08.2019

Dodatkowe pieniądze dla ochotniczych straży pożarnych - Sejm za poprawkami Senatu

Samorząd terytorialny

Powrót do pierwotnego rozdziału środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych - przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez straże za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie przez gminy - zakłada nowelizacja ustawy. Sejm przyjął poprawki Senatu.

31.07.2019

Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis o potwierdzaniu ważności wyborów

Wymiar sprawiedliwości

O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - przewiduje uchwalona w środę wieczorem przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego.

31.07.2019

Sejm za poprawkami przy 500 plus dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kilka godzin wcześniej senatorowie zaproponowali zmianę, która wprowadza do ustawy zasadę "złotówka za złotówkę". Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie więcej niż 500 zł miesięcznie

31.07.2019

NFZ zmienił zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 19 lipca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Stanowią one, że o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można starać się najwcześniej rok po zakończeniu poprzedniego. Trzeba je dostarczyć do NFZ w ciągu 30 dni, inaczej straci ważność.

31.07.2019

Prawo własności dla niepełnosprawnych i dużych rodzin za 1 procent

Finanse publiczne Domowe finanse

Najnowsza nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadziła aż 99 proc. bonifikaty dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami, kombatantów. Przysługuje ona niezależnie od zniżki uchwalonej przez samorząd, nawet tym, którzy już ją wnieśli. To oznacza, że za zmianę użytkowania we własność mogą zapłacić tylko 1 proc. opłaty przekształceniowej.

31.07.2019

Zmiany w ustawie o VAT - plik JPK zastąpi deklarację

VAT

Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym i eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi - to część zmian wprowadzanych przez podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o VAT. Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy mają uprościć życie podatników.

30.07.2019