Opublikowano ustawę 2.0

Szkolnictwo wyższe

W Dzienniku Ustaw opublikowano Prawo o szkolnictwie wyższym - Ustawy 2.0. Przepisy mają obowiązywać od 1 października 2018 r. Ustawa zmienia strukturę szkół wyższych oraz wprowadza nowe zasady...

31.08.2018

Kilka lekcji też na umowę o pracę

Od 1 września 2018 r. szkoły mają obowiązek zatrudniać wszystkich nauczycieli na umowę o pracę. Etat będzie musiał mieć nawet pedagog, który pracuje w szkole niepublicznej na kilka godzin. Według MEN...

30.08.2018

Walka z cyberzagrożeniami oznacza nowe obowiązki dla firm

Nowe technologie Spółki

Nawet milion zł będzie grozić operatorom usług kluczowych lub dostawcom usług cyfrowych, którzy uporczywie naruszą zapisy ustawy o cyberbezpieczeństwie. Chodzi m.in. o brak odpowiednich zabezpieczeń...

28.08.2018

Szkolne doradztwo wciąż zawodzi

Zarządzanie oświatą

MEN kończy prace nad rozporządzeniem ws. doradztwa zawodowego - dzieci od przedszkola będą określać swoje aspiracje zawodowe. Niestety tworząc przepisy, skupiono się raczej na przygotowaniu uczniów...

23.08.2018

Dane pracowników naukowych w jednej bazie

Szkolnictwo wyższe

Wszystkie dane pracowników wyższych uczelni będą gromadzone w Systemie POL-on. Resort nauki wyszedł z założenia, że nie ma co tworzyć oddzielnych baz danych dla pracowników naukowych i nauczycieli...

21.08.2018

MEN rozdzieliło pieniądze na patriotyczne wycieczki

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Pieniądze na organizację patriotycznych wycieczek dostanie 257 szkół. MEN ogłosiło listę podmiotów, które dostaną dofinansowanie z programu „Godność, wolność, niepodległość”. Zgłoszono 2500 wniosków.

20.08.2018

Tylko nauczyciel zostanie kierownikiem wycieczki

Kadry w oświacie

Resort edukacji nie wierzy w jakość kursów na kierowników wycieczek. Dlatego kierownikiem wycieczki będzie tylko nauczyciel. Takie surowe wymogi dotyczące kwalifikacji nie będą natomiast obejmować...

17.08.2018

Opiekun stażu z listą nowych obowiązków

Kadry w oświacie

Resort edukacji opublikował w końcu nowe rozporządzenie regulujące zasady awansu zawodowego nauczycieli. Nakłada ono dodatkowe obowiązki na opiekunów stażu. Krótsze będą także terminy na załatwienie...

16.08.2018

Koniec imiennych zezwoleń na wózki jezdniowe

BHP

Od 10 sierpnia 2018 roku nie będzie już można zatrudnić operatora wózka jezdniowego o napędzie silnikowym na podstawie imiennego zezwolenia. Nie dotyczy to jednak osób już zatrudnionych, dla których...

09.08.2018

Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Prawo pracy

Obecnie dokumentację pracowniczą przechowuje się przez 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Od 2019 roku termin przechowywania dokumentacji pracowniczej ulegnie...

08.08.2018

Jakie nowe uprawnienia mają osoby niepełnosprawne

Opieka zdrowotna

Lepszy dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, do wyrobów medycznych i do świadczeń zdrowotnych oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptece - to tylko niektóre nowe uprawnienia...

06.08.2018