Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do rozwiązań UE, a także zlikwidować naruszenia prawa wspólnotowego.
Przewidują one, że pierwsze strategiczne mapy hałasu zostaną sporządzone do 30 czerwca 2022 roku i będą one aktualizowane co 5 lat. Będą one wykonywane dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, dla terenów po których przebiegają główne drogi (więcej niż 3 mln pojazdów rocznie), dla linii kolejowych (powyżej 30 tys. pociągów rocznie), a także dla terenów gdzie znajdują się duże lotniska (powyżej 50 tys. startów i lądowań).

Nowela stanowi też, że programy ochrony środowiska przed hałasem będą uchwalane przez sejmiki województw co pięć lat, począwszy od 2024 r.

Uchwalone przepisy przewidują kary pieniężne dla samorządów za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Czytaj: Uciążliwość hałasu trzeba udowodnić>>