Chodzi o ustawę z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Niższa stawka podatku, koszty uzyskania przychodu wyższe

Nowelizacja przewiduje obniżenie stawki PIT z obecnych 18 do 17 proc. Stawka na poziomie 32 proc. pozostanie niezmieniona. W dalszym ciągu będzie miała zastosowanie do dochodów ponad 85 528 zł. Obniżenie stawki ma dotyczyć podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Ustawa przewiduje również ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
  • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
  • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
  • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
  • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Wartości te będzie się stosować już od października br. Roczna stawka podatku za 2019 r. będzie wynosić natomiast 17,75 proc. Docelowa 17-proc. stawka PIT będzie stosowana od 2020 r.

Zobacz również: Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe od października >>


Zmiany dobre, ale moment ich wprowadzania już nie

- Trudno nie zauważyć, że nowe regulacje poprzez wprowadzenie przepisów przejściowych oraz przepisów epizodycznych (jakie będą obowiązywały w trakcie trzeciego kwartału 2019 r.), mogą spowodować mniejsze lub większe komplikacje natury przede wszystkim technicznej dla służb księgowo – kadrowych, które będą najpewniej zmuszone do wprowadzenia różnych modyfikacji w systemach płacowych – ocenia Artur Bubrowiecki, doradca podatkowy w kancelarii GWW.

Ekspert podkreśla, że w praktyce może się to wiązać z dość istotnymi kosztami przeprowadzenia tych prac, pomijając oczywiście sam nakład pracy. Oprócz problemów technicznych dochodzi przy tym również kwestia typowo dokumentacyjna, dotycząca ewentualnego uzyskania oświadczenia podatnika (pracownika) w przedmiocie zastosowania przez płatnika w trzecim kwartale stawki 17,75 zamiast 17 proc. - Wprowadzenie zmian z początkiem 2020 r. byłoby zapewne właściwsze z punktu widzenia przejrzystości legislacyjnej, niemniej skoro regulacje są finansowo korzystne dla podatników, trudno poddać je tak istotnej krytyce – ocenia Bubrowiecki.

Zobacz procedury w LEX:

 

Pośpiech nie jest wskazany

Nowelizację przepisów podobnie ocenia Karolina Obstój, specjalista ds. podatkowych, menadżer w kancelarii TLA Smoczyński, Koniewski. Jej zdaniem, zmiany ustawy o PIT należy ocenić jak najbardziej pozytywnie z punktu widzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów i obniżenie stawki PIT realnie wpłynie na podwyższenie wynagrodzenia pracownika „na rękę”.

Czytaj w LEX: Obniżka PIT do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników >

 - Kij ma oczywiście dwa końce. Mniej powodów do radości mają księgowi. Oczywiście, niezależnie od tego, kiedy zmiany weszłyby w życie – czy od początku roku, czy od 1 października – tak czy siak konieczne byłoby przygotowanie się do nowego sposobu obliczania zaliczek – wskazuje Karolina Obstój. Podkreśla dodatkowo, że największym problemem jest jednak – coraz częściej obserwowany – pośpiech towarzyszący uchwalaniu ustaw i wynikający z niego brak wystarczającego czasu na przygotowanie się do zmian. Początkowo projekt ustawy przewidywał datę wejścia w życie 1 stycznia 2020 r., potem termin został zmieniony na 1 października 2019 r.

Zobacz więcej: Niższy PIT - październikowe wynagrodzenia problemem firm >>

Sprawdź w LEX: Jaką ulgę podatkową i koszty uzyskania przychodu należy zastosować do wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi? >