Nowa wersja ustawy jest konieczna, ponieważ obowiązujące przepisy z 2003 roku regulujące tę kwestię, utracą moc z dniem 31 grudnia 2019 r. Zmiany są konieczne, by samorządy mogły otrzymywać subwencje z budżetu państwa do czasu przygotowania przez resort finansów "nowego systemu korekcyjno-wyrównawczego dla jednostek samorządu terytorialnego".

Samorządy województw otrzymują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Województwa postulowały zmianę formy przekazywania środków z dotacji na subwencję ogólną. Uzasadniały to potrzebą "uelastycznienia dysponowania środkami z budżetu państwa".

Po zmianach ustawa przewiduje m.in. przedłużenie obowiązywania na lata 2020 i 2021 obecnych przepisów w zakresie zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej.

Nowelizacja wprowadza też mechanizm wyrównania różnic pomiędzy kwotą części wyrównawczej, części regionalnej subwencji ogólnej i rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej, ustaloną według zasad, określonych przed 14 listopada 2014 r.

Czytaj:  Sejm przedłużył działanie mechanizmu korygującego dochody województw>>