Wkrótce zakaz umieszczania dzieci w placówkach opieki razem z dorosłymi

Pomoc społeczna

Ograniczenie nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku przewiduje projekt przyjęty przez rząd. Ze względu na szczególną ochronę praw dzieci zakazane będzie umieszczanie małoletnich w takich placówkach.

28.05.2019

Rząd zamierza wspierać talenty informatyczne

Szkoła i uczeń Nowe technologie

Wspieranie rozwoju młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach w obszarze algorytmiki, programowania oraz projektowania gier komputerowych - to cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów wieloletniego „Programu rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029”.

28.05.2019

Projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE trafił do konsultacji społecznych

Domowe finanse Emerytury i renty

Projekt ustawy, która przekształci otwarte fundusze emerytalne w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne, trafił we wtorek do konsultacji społecznych. Ok. 15,7 mln członków OFE stanie przed wyborem, co zrobić ze środkami zgromadzonymi do tej pory w OFE.

28.05.2019

Ustawa podpisana - firma łatwiej sprawdzi, czy kontrahent płaci VAT

VAT Małe i średnie firmy

Dzięki kolejnej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług firmy będą miały możliwość bezpłatnej weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Ustawę, która ma być kolejnym etapem uszczelniania systemu VAT, podpisał właśnie prezydent.

25.05.2019

Zmiany w ustawie o pomocy publicznej z podpisem prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna

Zmiany sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez podmioty udzielające pomocy publicznej zawiera nowelizację ustawy ws. pomocy publicznej, którą właśnie podpisał prezydent. Jej celem jest dostosowanie tej ustawy do przepisów Unii Europejskiej.

25.05.2019

Senat trochę poprawił nowelę kodeksu karnego i odesłał do Sejmu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

43 poprawki wprowadził w piątek wieczorem do ustawy nowelizującej Kodeks karny Senat. Za zmianą zaostrzającą kary za wiele przestępstw, w tym m.in. za pedofilię, zagłosowali senatorowie PiS, a przedstawiciele Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Senackie poprawki musi teraz przyjąć lub odrzucić Sejm.

25.05.2019

Senat też za przywracaniem połączeń do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Bez poprawek Senat przyjął w piątek ustawę o przywracaniu lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki zawartym w niej rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane wcześniej połączenia do małych miejscowości, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

25.05.2019

Surowe kary za cofanie liczników już obowiązują

Prawo karne

Za „przekręcenie” licznika w samochodzie będzie można trafić nawet na 5 lat do więzienia. Od 25 maja 2019 r. obowiązują zmiany w Kodeksie karnym, które mają walczyć z procederem cofania liczników w używanych samochodach. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że podobne rozwiązania funkcjonują od dawna w państwach Europy Zachodniej.

25.05.2019

Od soboty kary za cofanie licznika - mimo błędu w noweli kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sejmowe prace nad nowelizacją kodeksu karnego zaostrzającego m.in. kary za pedofilię były tak szybkie, że z tym samym oznaczeniem co kary za cofanie liczników wprowadzono przepis dotyczący m.in. wyłudzania kredytu czy odszkodowania w wielkiej wartości. Prawnicy apelują do Senatu o poprawienie błędu.

23.05.2019

Program Kolej Plus ma przywrócić pociągi do miast i miasteczek

Administracja publiczna

Prostsze procedury finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych, wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji oraz kwestie gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach - przewiduje projekt zmian ustawy o transporcie kolejowym.

22.05.2019

Będą surowe kary za sprzedaż nieekologicznych kotłów

Środowisko

Nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności określonych w przepisach krajowych i unijnych. Poprawić mają też efektywność systemu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Organy Inspekcji Handlowej będą mogły ograniczyć wprowadzanie ich do obrotu i karać przedsiębiorców.

21.05.2019

Nowe zadania samorządu województwa w ochronie powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko

Zarząd województwa będzie monitorował postęp działań na rzecz ochrony powietrza w gminach i przygotowywał informacje dla ministra środowiska. Programy ochrony powietrza sejmiki będą musiały uchwalić wcześniej. Przyjęty przez rząd projekt przewiduje przyspieszenie eliminacji zagrożeń związanych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

21.05.2019

Rząd zdecyduje o podwójnych opłatach za niesegregowane śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko

Przetargi na zagospodarowanie i odbiór odpadów będą mogły być ogłaszane łącznie, niesegregujący odpadów zapłacą podwójne stawki, a kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym będą zwolnieni z części opłat – to niektóre z rozwiązań projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym zajmie się we wtorek rząd.

20.05.2019

Nowe podstawy programowe kształcenia branżowego gotowe

Zarządzanie oświatą

Minister edukacji podpisała rozporządzenie, które wprowadza nową podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Uczeń pozna wymagania na egzaminie zawodowym, czyli to, czego będzie się uczyć, a nauczyciel będzie mieć jasno określone wymagania, które pomogą mu w opracowaniu kryteriów oceniania.

18.05.2019

Od 31 maja elektronicznie przed sądami administracyjnymi

Administracja publiczna Nowe technologie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pisma będą doręczane stronom cyfrowo, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu o takie doręczenie i wskaże adres mailowy.

17.05.2019

Ustawa obniżająca podatki dla KGHM podpisana

CIT

Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to cel podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

17.05.2019

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Nowe przepisy są krytykowane jako kolejny etap łamania konstytucji w procedurze powoływania sędziów.

17.05.2019

Działanie Karty Polaka zostanie rozszerzone na wszystkie kraje

Administracja publiczna

Posłowie przyjęli poprawki Senatu do projektu zmian ustawy o Karcie Polaka. Obecnie uprawnienia z niej wynikające przyznawane są osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, nowelizacja rozszerza je na cały świat. Osoby ubiegające się o dokument muszą wykazać swój związek z polskością.

17.05.2019

Sejm ekspresowo uchwalił dużą nowelizację kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sejm trochę ponad dobę potrzebował na uchwalenie poważnego pakietu zmian w kodeksie karnym. Zaostrzone zostaną kary za przestępstwa na tle seksualnym, ale reforma dotyczy także wielu innych typów przestępstw. Generalnie prawo ma być surowsze, a sprawcy mają częściej i na dłużej trafiać do zakładów karnych.

16.05.2019