Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powołane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zarządzenie środkami z funduszy unijnych z budżetu polityki spójności - to m.in cele nowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W czwartek opublikowane zostało w dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów powołujące ten resort i przydzielające mu zadania.

21.11.2019

Za nielegalną adopcję grozi nawet pięć lat więzienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia - tyle od środy grozi rodzicom, którzy zgodzą się na adopcję swojego dziecka, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie. Tak samo jest w przypadku osób, które zdecydują się na taką adopcje. Z szacunków ekspertów wynika, że rocznie w Polsce, nielegalnie adoptowanych jest nawet kilka tysięcy dzieci.

20.11.2019

Premier podzielił działy między nowe ministerstwa

Administracja publiczna

Minister do spraw europejskich będzie koordynował relacje rządu z Unią Europejską, szef resortu aktywów państwa będzie nadzorował większość spółek należących do Skarbu Państwa, a dwaj ministrowie od środowiska mają między siebie podzielić zadania należące do działu administracji "środowisko". Takie podziału zadań dokonał premier w ogłoszonym 19 listopada rozporządzeniu.

19.11.2019

W 2020 roku opłata paliwowa będzie o 4 proc. wyższa

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Administracja publiczna

Z opublikowanego właśnie w Monitorze Polskim obwieszczenia ministra infrastruktury wynika, że na przyszły rok przewidziano wzrost stawek opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz. Zmiana ta wpłynie na wzrost cen detalicznych tych paliw.

18.11.2019

Jazda na suwak i korytarze życia od 6 grudnia

Prawo karne Administracja publiczna

Od 6 grudnia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. 14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzająca te zmiany.

15.11.2019

Nowa ustawa o wsparciu armatorów śródlądowych już obowiązuje

Prawo gospodarcze

Nie będzie już dopłat do kredytów czy złomowania statków, a także promocy dla armatorów w trudnej sytuacji ekonomicznej. Od dziś mogą się oni starać o kredyty preferencyjne, ich częściowe umorzenie oraz refinansowanie zakupu wyposażenia statków, także pasażerskich.

09.11.2019

Zmiana ustawy usunie problem niezgodności danych w rejestrach państwowych

Administracja publiczna

Stworzenie podstaw do działania systemu rejestrów państwowych i obowiązek weryfikacji wprowadzonych danych ze zgromadzonymi w rejestrze PESEL - przewiduje ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Wprowadza też funkcjonowanie rejestru danych kontaktowych osób fizycznych i pozwala na pobranie e-odpisu aktu stanu cywilnego.

07.11.2019

Koniec z fikcją doręczeń. Pozew do rąk własnych dostarczy komornik

Zmiany w k.p.c.

Obowiązująca od dziś nowelizacja postępowania cywilnego wprowadza wiele rewolucyjnych zmian - jedna z nich znosi fikcję doręczeń. Gdy pozwany po dwukrotnym awizo nie odbierze listu z sądu, jego doręczeniem zajmie się komornik. Będzie mógł wręczyć pismo, nawet gdy jego odbiorca przebywa pod innym adresem, niż wskazany w pozwie.

07.11.2019

Zarządzanie rozwojem kraju będzie prostsze i bardziej spójne

Administracja publiczna

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, którą przyjął rząd. Wprowadza nowy system dokumentów strategicznych – przygotowywane na trzech poziomach zarządzania będą ze sobą powiązane i spójne.

06.11.2019

VAT na e-booki i e-prasę niższy, ale na czasopisma specjalistyczne już nie

VAT

Od 1 listopada obowiązują nowe zasady opodatkowania książek i czasopism elektronicznych. Resortowi finansów zależało na uporządkowaniu i obniżeniu stawek VAT. Nie wszystkie problemy udało się jednak rozwiązać. Niejasne jest opodatkowanie audiobooków. Od czasopism specjalistycznych trzeba natomiast płacić wyższą, 8-proc. daninę.

06.11.2019

Ustawa zakazująca sprowadzania nieekologicznych kotłów podpisana przez prezydenta

Samorząd terytorialny Środowisko

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, zakazuje wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Przewiduje też administracyjne kary pieniężne za jego naruszenie, które wyniosą od 10 tysięcy złotych.

05.11.2019

Subwencja w 2023 r. wyższa o 14,2 proc.

Finansowanie oświaty

Resort edukacji przygotował projekt podziału subwencji oświatowej na 2023 - standard finansowy A wzrośnie o ok. 14,2 proc. Zmiany dotyczyć będą wag dla domów wczasów dziecięcych, szkół muzycznych oraz szkół branżowych. Zoptymalizowane ma też zostać finansowanie niepublicznych szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

02.11.2019

Powrót do papierowego CIT-8 dla niektórych

CIT Rachunkowość

Od piątku, 25 października, niektórzy podatnicy podatku dochodowego nie będą musieli składać deklaracji CIT-8 w wersji elektronicznej. Żeby nie ponosić dodatkowych wydatków związanych chociażby z zakupem podpisu elektronicznego, będą mogli składać dokumenty w wersji papierowej. Na zmianie zyskają m.in. fundacje i stowarzyszenia.

24.10.2019

Łatwiej będzie o status polskiego związku sportowego

Administracja publiczna

Ułatwienie organizacjom uzyskania statusu polskiego związku sportowego - to cel uchwalonej w środę przez Sejm i przyjętej w piątek bez poprawek przez Senat nowelizacji ustawy o sporcie. Po zmianie będą mogły o to ubiegać się także dyscypliny sportu nie uznawane przez międzynarodowy ruch olimpijski.

18.10.2019

Senat za ułatwieniami w kontaktach obywatela z administracją

Administracja publiczna Nowe technologie

Stworzenie podstaw prawnych do działania systemu rejestrów państwowych, rejestru danych kontaktowych oraz udostępnienie usługi pozwalającej obywatelom na samodzielne pobranie odpisu aktu stanu cywilnego w postaci elektronicznej bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego - to cele ustawy, którą przyjął bez poprawek Senat.

18.10.2019

Prezydent podpisał ustawę o pracy rybaków na morzu

Prawo pracy BHP

Wdrożenie do polskiego prawa zapisów Konwencji o pracy na morzu i Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, a także lepsze uregulowanie zasad zwierania umów o pracę oraz warunków pracy na statkach rybackich - to cele podpisanej przez prezydenta ustawy o pracy na statkach rybackich.

18.10.2019

MIiR: Bez zbędnych formalności w ewidencji gruntów w starostwach

Samorząd terytorialny Budownictwo

Starostwa powiatowe gromadzą w ewidencji gruntów i budynków kluczowe dane, a przy ich aktualizacji muszą dopełnić wielu, czasem zbędnych, formalności. Projekt ustawy zakłada aktualizowanie tych informacji z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Dzięki temu dane w ewidencji będą bardziej aktualne.

18.10.2019

Kontakt obywatela z urzędem będzie prostszy – Sejm uchwalił ustawę

Administracja publiczna Nowe technologie

Wprowadzenie ułatwień dla obywateli przez umożliwienie korzystania przez urzędników z rejestru danych kontaktowych, wyeliminowane kosztów związanych z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji między obywatelem a urzędem i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych to główne cele zmian w prawie, które uchwalił Sejm.

16.10.2019

Mapy hałasu zapobiegną zagrożeniom - pierwsze do 2020 roku

Środowisko

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza do polskiego prawa strategiczne mapy hałasu. Będą je sporządzali zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi lub lotniskami oraz prezydenci miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

15.10.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski