Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19  który został skierowany do prac sejmowych, przewiduje też zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych.

Zobacz też: Dodatkowe pieniądze na drogi, koleje i program Maluch plus>>

W  celu pobudzenia i dalszego utrzymania dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju zwiększony zostanie w 2020 r. strumień środków z budżetu państwa do Funduszu Dróg Samorządowych. Rząd przewidział następujące kwoty:

  • 2,7 mld zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych
  • 1,1 mld zł na realizację zadań gminnych i powiatowych

 

Środki z FDS w tym roku z 2021 roku

Jak wynika z uzasadnienia projektu kwota 1,1 mld zł jest przyspieszonym zasileniem Funduszu, wcześniej  planowanym  na  rok  2021. Łącznie w 2020  r. Fundusz Dróg Samorządowych zostanie zasilony dodatkową kwotą 3,8 mld zł.

W ocenie skutków regulacji rząd podkreśla, że dla pobudzenia i dalszego utrzymania dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju ważne jest szukanie rozwiązań usprawniających i pobudzających wszelką działalność w zakresie procesów inwestycyjnych sektora transportowego, w tym dofinansowanie przez Fundusz Dróg Samorządowych inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy.