Ustawa o Muzeum Westerplatte z podpisem prezydenta

Administracja publiczna Budownictwo

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której celem jest usprawnienie przygotowania i realizacji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Specustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania inwestycji oraz organy właściwe.

02.08.2019

Nowe znaki drogowe poinformują o odcinkowym pomiarze prędkości

Prawo karne Administracja publiczna

Od 14 sierpnia br. obowiązywać będą nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Infrastruktury, będą one bardziej czytelne, a nowe oznakowanie ma pomóc rozróżnić znaki odcinkowego pomiaru prędkości od punktowego.

01.08.2019

Dodatkowe pieniądze dla ochotniczych straży pożarnych - Sejm za poprawkami Senatu

Samorząd terytorialny

Powrót do pierwotnego rozdziału środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych - przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez straże za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie przez gminy - zakłada nowelizacja ustawy. Sejm przyjął poprawki Senatu.

31.07.2019

Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis o potwierdzaniu ważności wyborów

Wymiar sprawiedliwości

O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - przewiduje uchwalona w środę wieczorem przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego.

31.07.2019

Sejm za poprawkami przy 500 plus dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kilka godzin wcześniej senatorowie zaproponowali zmianę, która wprowadza do ustawy zasadę "złotówka za złotówkę". Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie więcej niż 500 zł miesięcznie

31.07.2019

NFZ zmienił zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 19 lipca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Stanowią one, że o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można starać się najwcześniej rok po zakończeniu poprzedniego. Trzeba je dostarczyć do NFZ w ciągu 30 dni, inaczej straci ważność.

31.07.2019

Prawo własności dla niepełnosprawnych i dużych rodzin za 1 procent

Finanse publiczne Domowe finanse

Najnowsza nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadziła aż 99 proc. bonifikaty dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami, kombatantów. Przysługuje ona niezależnie od zniżki uchwalonej przez samorząd, nawet tym, którzy już ją wnieśli. To oznacza, że za zmianę użytkowania we własność mogą zapłacić tylko 1 proc. opłaty przekształceniowej.

31.07.2019

Zmiany w ustawie o VAT - plik JPK zastąpi deklarację

VAT

Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym i eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi - to część zmian wprowadzanych przez podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o VAT. Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy mają uprościć życie podatników.

30.07.2019

Rząd chce sprawniej wydawać fundusze na rozwój wsi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Usprawnienie wydawania środków finansowych w ramach wsparcia bezpośredniego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - to cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu zmian w niektórych ustawach dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

30.07.2019

Będzie łatwiej o specjalistów z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży

Opieka zdrowotna

Osoby wykonujące zawody medyczne - lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni - będą mogły przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, na przykład w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

23.07.2019

Rząd chce usprawnić postępowanie egzekucyjne w administracji

Administracja publiczna

Uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne – przewiduje projekt ustawy przyjęty przez rząd.

23.07.2019

Kiosk nie zablokuje przekształcenia użytkowania we własność

Budownictwo

Kioski czy pawilony handlowe nie będą przeszkodą w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Deweloperom będzie łatwiej inwestować w tereny poprzemysłowe. Z kolei Krajowy Zasób Nieruchomości zyska nowe możliwości pozyskiwania nieruchomości.

22.07.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski