Przyjęta przez Sejm zmiana ustawy o działach administracji rządowej przewiduje utworzenie nowych działów: aktywa państwowe i klimat oraz nowy podział kompetencji.

 

Zofia Duniewska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl

Sprawdź  
POLECAMY

Kompetencje ministra aktywów państwowych

Zgodnie z ustawą minister aktywów państwowych ma mieć kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. Ustawa daje mu też możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego.

Czytaj więcej: Jest poselski projekt nowelizacji ustawy o działach

Dział klimat z działu środowisko

Dział klimat zostaje wyodrębniony z działu środowisko z uwagi na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. Do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska.

Kkż/PAP

 

Zofia Duniewska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl

Sprawdź  
POLECAMY