Dlaczego Sławomir Mazurek  stracił stanowisko, kancelaria premiera nie podaje.  Można jedynie przypuszczać, że mógł na to wpłynąć sposób wprowadzenia elektronicznej bazy danych o odpadach, a także zmian dostosowujących Polskie prawo do unijnych przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Sławomir Mazurek z ministerstwem klimatu, a wcześniej środowiska był związany od 2006 roku. Najpierw przez dwa lata był rzecznikiem ministra Jana Szyszko. Wcześniej pracował m.in.: w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, gdzie odpowiadał za promocję funduszy europejskich, był również przewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

W listopadzie 2015 roku został powołany na stanowisko wiceministra środowiska, odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami, fundusze ekologiczne i edukację ekologiczną.