Wchodząca w życie 12 stycznia 2020 roku ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza kilka nowości we wnioskach o uzyskanie dowodu osobistego.

 

Zofia Duniewska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl

Sprawdź  

Rejestr danych kontaktowych

We wnioskach o wydanie dokumentu tożsamości dodane zostanie pole wyboru umożliwiającego zaznaczenie zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych. Zmiana prawa umożliwia gminom przekazywanie danych osób, które wyrażą na to zgodę, do rejestru, który ma ułatwić kontakt urzędów z obywatelami.

Rząd wprowadził na mocy zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne - rejestr danych kontaktowych (RDK). To rejestr centralny - elektroniczny odpowiednik książek telefonicznych - prowadzony przez ministra cyfryzacji, ma informować urzędnika, jak skontaktować się z obywatelem, co może ułatwić lub przyspieszyć załatwienie sprawy lub zapobiec niedochowania terminu.

Według ekspertów nowe rozwiązania niosą jednak pewne zagrożenia, zobacz tutaj Stary numer nie ułatwi załatwienia sprawy w urzędzie>>.

Nowy dowód, jeśli ukradną tożsamość

Zmieniona nowelizacją Ustawa o dokumentach publicznych wprowadza zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Zgodnie z nimi zwiększa się katalog przesłanek umożliwiających ubieganie się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu. Chodzi o tzw. kradzież tożsamości.

Ustalony zostaje też tryb postępowania w sprawach zgłoszenia takiej kradzieży. Ustawa wprowadza nowy formularz do jej zgłoszenia. Jednocześnie do wniosku o wydanie dowodu dodano też powód ubiegania się o jego wydanie „kradzież tożsamości”.

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wydawania dowodu osobistego jest następstwem  zmian w ustawie o dowodach osobistych wprowadzonych ustawą o dokumentach publicznych z 22 listopada 2018 i nowelizacją ustawy o informatyzacji.

 

Zofia Duniewska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl

Sprawdź