W czwartek 30 stycznia 2020 r., pod pozycją nr 150 została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacji ustaw: o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy wchodzą w życie dzień po publikacji, czyli już od piątku 31 stycznia, ale obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają czas na dostosowanie się do elektronicznej ewidencji odpadów.

Czytaj również: Faktura i firmowa pieczątka koniecznie z numerem rejestrowym z Bazy Danych o Odpadach >>

 


Sprawozdania do końca czerwca

Przedsiębiorcy w ostatnim czasie najbardziej bali się obowiązku składania sprawozdań, pierwsze powinny trafić do Bazy Danych o Odpadach do 31 stycznia. Tymczasem system był do tego nieprzystosowany. - Przygotowuję sprawozdanie za rok 2019 według wzorów klasyfikacji zawartych w sprawozdaniu za rok 2019. System BDO dzieli je już według klasyfikacji na rok 2020, więc źle podlicza poszczególne dane, co musimy ręcznie poprawiać - mówi Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Czytaj w LEX: Baza danych o odpadach - obowiązki przedsiębiorcy >

Nowelizacja na szczęście wydłuża terminy sprawozdawczości za 2019 rok prowadzonej przez przedsiębiorców, gminy, marszałków województw oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Co do zasady dla przedsiębiorców zaproponowano przesunięcie terminu składania sprawozdań za rok 2019 do 30 czerwca 2020 rok. 

Sprawdź w LEX: Co zrobić, gdy w BDO omyłkowo zatwierdzono KPO z błędną wagą?  >

Kiedy można będzie prowadzić ewidencję papierową

Nowela umożliwia też prowadzenie papierowej ewidencji zamiast elektronicznej do 30 czerwca 2020 roku, choć na takich samych zasadach jak elektroniczna. Oznacza to, że papierowe karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wydane do każdego transportu, czyli muszą je posiadać kierowcy pojazdu przewożącego odpady. Do noweli dołączono wzory papierowych KPO. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że dokumenty wystawione w formie papierowej muszą wpisać do rejestru BDO do 31 lipca 2020 r.  Za nieprzeniesienie danych z papierowych KPO będą groziły sankcje.  Od piątku jest też możliwość prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO. Awaria internetu czy ePUAP nie uzasadnia jednak prowadzenia papierowej ewidencji.  Tymczasem, aby się uwierzytelnić w BDO, trzeba mieć dostęp do profilu zaufanego czy banku. Ponadto po usunięciu awarii będzie trzeba dane z kart papierowych wnieść niezwłocznie do BDO. 

Sprawdź w LEX:

Czy przekazanie dopuszczalnych odpadów osobom prywatnym czy sprzedaż za granicę poza Unię Europejską musi być odnotowane w systemie BDO? >

Jakie sankcje może ponieść firma wytwarzająca odpad, jeżeli transport odpadu do następnego posiadacza realizuje firma, która nie posiada wpisu do BDO w tym zakresie? >

Czy podmiot będący wytwórcą i przekazującym odpady ma obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością? >