Lekarz, który nie zna polskiego, może zaszkodzić pacjentowi

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Eksperci zgodnie krytykują orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie wymogów stawianych lekarzom spoza Unii Europejskiej. SN uchylił przepis uchwały Naczelnej Izby Lekarskiej, który wymaga biegłej znajomości języka polskiego ubiegających się o prawo do wykonywania zawodu w Polsce w uproszczonym trybie. Prawnicy i pacjenci mówią zgodnie z medykami: orzeczenie SN pomija dobro pacjentów.

31.12.2021

MZ dał tylko trzy dni na konsultacje projektu zmieniającego 25 ustaw

Opieka zdrowotna

Bezpłatne leki dla kobiet w połogu, nadanie uprawnień do kwalifikowania na szczepienia przeciw grypie ratownikom medycznym, wprowadzenie limitów cen leków recepturowych, usprawnienie procesu kierowania pacjenta do szpitala psychiatrycznego - to m.in. zmiany, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej skierowana do konsultacji publicznych. Na zgłaszanie uwag resort dał tylko trzy dni.

30.12.2021

Ministerstwo Zdrowia wraca do kary za "kłamstwo covidowe"

Prawo karne Koronawirus

Sanepid zyska prawo do karania finansowego osób, które oszukają go w trakcie prowadzenia wywiadu epidemicznego. Każdemu, kto nie poda informacji o osobach podejrzanych o zakażenie, będzie grozić od 5 do 30 tys. złotych grzywny. Co więcej, ukarani mogą też zostać członkowie zespołu ratownictwa medycznego, jeśli nie wpiszą do centralnej bazy pozytywnego wyniku testu i danych pacjenta.

30.12.2021

Reforma w szpitalach - pierwsza kategoryzacja w 2023 roku, zmiany w zasadach kwalifikacji do sieci

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Dziś uruchamiamy sztandarową reformę szpitalnictwa - zapowiedział w czwartek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jego zdaniem to będzie konstytucja dla szpitali, która na lata określi zasady ich funkcjonowania. Chodzi o projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Jak już zapowiadali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, pojawi się podział placówek na cztery kategorie, od A do D, zależnie od kondycji finansowej.

30.12.2021

Nie ma sztywnej normy, ale SOR ma szybko udzielać pomocy

Finansowanie zdrowia

Przepisy nie określają maksymalnego czasu, w jakim pacjent na ma otrzymać pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym, a w czasie pandemii ten czas się wydłuża. Przepisy mówią, że niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi z urazem albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udziela się niezwłocznie udziela. Z całokształtu uregulowań wynika, że taka hospitalizacja nie powinna przekraczać doby.

30.12.2021

Lek dla ciężko chorych na Covid-19 niby jest, ale nie wszystkie szpitale go dostają

Opieka zdrowotna Farmacja Koronawirus

Szpitale, zwłaszcza samorządowe, wciąż zgłaszają brak tocilizumabu – leku, który mogą zamówić tylko w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Choć Ministerstwo Zdrowia zapewniło Prawo.pl, że leku nie brakuje, to potem wiceminister poinformował, że będzie dostępny w poniedziałek 20 grudnia, ale wciąż go nie ma, i nie ma odpowiedzialnego za to. RARS zaś przyznaje, że 15 grudnia leku nie było, a jeśli jest dystrybuuje go w porozumieniu z resortem, czemu z kolei resort zaprzecza.

29.12.2021

Systemy informatyczne dla szpitali - UOKiK podejrzewa zmowę przetargową

Zamówienia publiczne Finansowanie zdrowia

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Asseco Poland,  Comarch Healthcare oraz Bestprojects dostarczających do szpitali systemy informatyczne. UOKiK podejrzewa bowiem, że doszło do zmowy przetargowej i nielegalnego podziału rynku.

29.12.2021

Zmiany w ochronie zdrowia... w kodeksie cywilnym - nowelizacja podpisana przez prezydenta

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Przedłużenie kontraktów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego do 31 grudnia 2022 roku, możliwość zawierania z dyspozytorem medycznym umowy cywilnoprawnej, i to z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, mniejsze wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego dla kierowników dyspozytorni i ich zastępców.

29.12.2021

Rehabilitacja wkrótce tylko pełnopłatna

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Fizjoterapeuci i lekarze nie mają wątpliwości, że już niedługo pacjenci stracą dostęp do rehabilitacji finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza domowej. A przecież już teraz na takie zabiegi czeka się nawet po kilka lat. Wszystko przez niskie stawki, nieadekwatne do kosztów, zwłaszcza zabiegów indywidualnych. Wkrótce rehabilitacja może być dostępna, ale wyłącznie odpłatnie.

29.12.2021

Polacy w pandemii uwielbiają kupować suplementy diety

Farmacja

W trakcie trwania pandemii COVID-19, wzrosła wśród Polaków konsumpcja suplementów diety. Szacuje się, że do końca roku wartość tego sektora może osiągnąć kwotę 6,5 mld zł, a przyrost sprzedaży jest ponaddwukrotnie większy niż w poprzednim roku. Konsumenci kupują głównie suplementy poprawiające odporność oraz witaminę D.

28.12.2021

Rząd mocno oszczędza na programie "Za życiem"

Opieka zdrowotna

Rząd planuje zmiany w programie "Za życiem". Chce m.in. poszerzyć go o cztery nowe działania. Tymczasem w budżecie na 2022 rok zarezerwował o 117 milionów złotych mniej niż w 2017 roku, pierwszym roku jego działania. Przedstawiciele organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami alarmują, że przewidziane 394 mln zł na 2022 rok to bardzo mało.

28.12.2021

Kolejne zawody medyczne z prawem do szczepień przeciwko grypie

Zawody medyczne

Dentyści, farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni będą mogli szczepić przeciwko grypie. Wcześniej będą musieli odbyć kurs online organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz odbyć szkolenie praktyczne. Z tym, że część z nich ma już uprawnienia do szczepienia przeciwko Covid-19, a to oznacza, że są uprawnieni do podania preparatu przeciwko grypie.

27.12.2021

Więcej rezydentów będzie przygotowywać się do specjalizacji

Zawody medyczne

Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca rezydenckie dla tych, którzy przeszli jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje. W postępowaniu na rezydenturę zakwalifikowało się 2221 osób, z których 13 zrezygnowało po ogłoszeniu wyników. Dodatkowo minister przyznał 1359 miejsc. Dzięki temu na rezydenturę zakwalifikowano łącznie 3567 lekarzy.

27.12.2021

Nowak: 7 miliardów złotych z Polskiego Ładu trafi do NFZ

Finansowanie zdrowia Polski Ład

Dodatkowe 7 mld zł to odczuwalny zastrzyk finansowy dla ochrony zdrowia - powiedział Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na konferencji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii poświęconej Polskiemu Ładowi. Większe wpływy ze składki zdrowotnej w ramach pozwolą na zwiększenie finansowania sieci szpitali oraz wsparcie onkologii i psychiatrii dziecięcej.

27.12.2021

Nie ma jednego wykazu zawodów medycznych

Żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Zgodnie zaś z ustawą o działalności leczniczej wykonują je osoby uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych lub mające fachowe kwalifikacje. W efekcie obecnie można wymienić dziewięć zawodów ściśle medycznych, które mają swoje ustawy. Pozostałe, np. logopeda, dietetyk, dopiero czekają na swoje przepisy.

27.12.2021

Będą nowe zasady udzielania świadczeń medycznych przez studentów

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Do końca przyszłego tygodnia powinien po raz pierwszy zebrać się zespół, którego zadaniem jest opracowanie propozycji rozwiązań prawnych i administracyjnych, regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Prace zespołu są niejawne.

27.12.2021

Kodeks Etyki Lekarskiej do poprawy, bo zabrania krytykować kolegów

Zawody medyczne Poprawmy prawo

Już ponad 14 lat temu Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis Kodeksu Etyki Lekarskiej, który zabrania lekarzowi krytykować kolegę po fachu łamię prawo do wyrażania swoich poglądów. Mimo to do dziś nie został on zmieniony, o co od lat postulują prawnicy. Część lekarzy jest przeciwna zmianie, chociaż przyznają, że przepis ten może być wykorzystany przez broniących się przed krytyką antyszczepionkowców.

27.12.2021