Zgodnie z przedstawionym na stronie Ministerstwa Zdrowia projektem rozporządzenia w sprawie...
15.11.2013
Ministerstwo Zdrowia zapowiada zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki...
15.11.2013
Nowa definicja świadczenia pohospitalizacyjnego, zmiany w poradniach przyszpitalnych oraz ponad 70...
15.11.2013
Jak podaje NFZ, ponad 500 tyś pacjentów posiada już dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta...
15.11.2013
Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu (Łódzkie) stanie 58-letni lekarz, specjalista chorób wewnętrznych...
15.11.2013
Budowa szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu będzie pilotażową inwestycją w formule partnerstwa...
14.11.2013
847 urządzeń dla 183 oddziałów neonatologicznych planuje kupić Fundacja WOŚP podczas konkursu...
14.11.2013
Operację guza gruczołu ślinowego, przeprowadzoną w czwartek w Klinice Otolaryngologii i Onkologii...
14.11.2013
Maciej Hamankiewicz, Prezes NRL wystosował do Pani Poseł Beaty Małeckiej-Libery pismo z...
14.11.2013
Dobór osób pracujących w podmiocie leczniczym w białym fartuchu musi polegać przede wszystkim na...
14.11.2013
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w województwie wielkopolskim jest tegorocznym zwycięzcą...
14.11.2013
Problemy związane z informatyzacją służby zdrowia to główny temat ostatniego posiedzenia Komisji...
14.11.2013
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 23 października 2013 r. (sygn. akt II...
14.11.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie...
14.11.2013
Co czwarty pracownik służby zdrowia pali papierosy poinformowano podczas środowej konferencji w...
14.11.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie...
14.11.2013
Wyjaśnienie studentom wątpliwości związanych ze statusem ubezpieczenia zdrowotnego - to cel...
14.11.2013
Szpital nie może zamieniać dyżurów medycznych na zwykłe godziny etatowe, za które nie płaci się...
14.11.2013
Naruszenie zasady proporcjonalności to główny zarzut Rzecznika Praw Obywatelskich wobec Ministra...
13.11.2013
12 listopada odbyło się 34 posiedzenie Rady Przejrzystości.
13.11.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący rozszerzenia...
13.11.2013
12 listopada 2013 r. zarząd Krajowy OZZL wystąpił z pismem do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala...
13.11.2013
Rozróżnienie pojęć fizjoterapeuta oraz magister fizjoterapii, obowiązek zgłoszenia NFZ zmiany...
13.11.2013
Szpital w Pszczynie, który wbrew ustaleniom z WOŚP przekazane przez fundację łóżka wykorzystywał na...
12.11.2013
Ponad 20 operacji usunięcia zmian nowotworowych w obrębie głowy i rekonstrukcji tych miejsc...
12.11.2013
Niezbędne jest opracowanie i wprowadzenie w życie całościowej regulacji dotyczącej cmentarzy i...
12.11.2013
Bezterminowe pozostawienie możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familiae w wersji...
12.11.2013
Naczelna Rada Lekarska z zadowoleniem odnotowała fakt, że Minister Zdrowia w komunikacie dotyczącym...
12.11.2013
Izba Lekarska przygotowała zestawienie z którego wynika, że stanowisko samorządu nie jest brane pod...
12.11.2013
Prezes NRL nie zgadza się z planowanym zobowiązaniem osób uzyskujących przychód z kilku umów...
12.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski