22 lipca 2012 r. na konferencji prasowej podczas wyjazdowego spotkania klubu w Zakopanem przedstawiono stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie działań Rządu Donalda Tuska, zmierzających do prywatyzacji polskich uzdrowisk. Jak powiedział Jarosław Kaczyński, PiS zgłasza bardzo zdecydowany sprzeciw i będzie czynić wszystko, żeby to przedsięwzięcie się nie udało, żeby przynajmniej 7 uzdrowisk było chronionych, choć należy uchronić znacznie więcej uzdrowisk.

W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji, wskazane zostało 7 placówek. 13 czerwca br. Minister Skarbu Państwa ogłosił projekt nowego rozporządzenia, w którym poddał prywatyzacji te Uzdrowiska Narodowe, z wyjątkiem Krynicy Żegiestów (działania wstrzymane z uwagi na aktualne inwestycje i remont).

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oświadcza, że:

- prywatyzacja, a co za tym idzie, likwidacja systemu państwowych uzdrowisk jest działaniem złym i szkodliwym, zagrażającym zdrowiu Polaków i naruszającym ich konstytucyjne prawo do powszechnej opieki zdrowotnej;

- będzie aktywnie działał przeciwko prywatyzacji uzdrowisk;

- kiedy będzie tworzyć Rząd, uczyni wszystko, by odbudować system państwowych uzdrowisk z równym i powszechnym dostępem do lecznictwa uzdrowiskowego.

Źródło: www.pis.org.pl