Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności do rehabilitacji medycznej. Na konieczność wprowadzenia...
08.11.2013
Ze względu na występujące dotychczas trudności interpretacyjne oraz specyfikę leczenia...
08.11.2013
Całkowity budżet na refundację w 2013 r. wynosił 10 901 083,00 zł z czego do końca września...
08.11.2013
Grzegorz Kucharewicz, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wydał komunikat w związku z ukazaniem się...
08.11.2013
Według opublikowanych wczoraj na stronach MZ założeń do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i...
08.11.2013
Kondycja lecznic poprawia się, rośnie komfort pacjentów, a najlepszą placówką jest ośrodek w...
08.11.2013
Rządowy projekt noweli, która umożliwi młodym lekarzom pediatrom i internistom otwieranie...
08.11.2013
W Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce koło Olsztyna otwarto w czwartek nowe,...
08.11.2013
Dwie osoby prowadzące placówkę medyczną w okolicach Gdańska oskarżono o wyłudzenie z Narodowego...
07.11.2013
Ministerstwo Zdrowia informuje, że trwa rekrutacja na ostatnie bezpłatne szkolenia dla lekarzy...
07.11.2013
Przepisy mają na celu wdrożenie przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji Europejskiej 2012/52/UE...
07.11.2013
Przekazanie informacji i podjęcie merytorycznej dyskusji nt. największego w Europie projektu...
07.11.2013
Zmiany dotyczą kwestii związanych ze zgłaszaniem działań niepożądanych - poszerzony został zakres...
07.11.2013
Podczas 33 posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 4 listopada Rada przyjęła stanowiska w sprawie...
07.11.2013
Głównymi celami nowelizacji ustawy o świadczeniach jest zwiększenie gwarancji wysokiej jakości i...
07.11.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do ministra sprawiedliwości w sprawie podjęcia stosownych...
07.11.2013
W związku z zamieszczoną na stronie internetowej jednego z producentów wag nieautomatycznych...
07.11.2013
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie nadania statusu obszaru ochrony...
07.11.2013
Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył złożony przez Wójta Gminy Zgierz operat uzdrowiskowy. W...
07.11.2013
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. skargi ponad 130...
07.11.2013
To będzie pierwszy taki szpital w województwie śląskim, złożony z modułów - przygotowanych pod...
07.11.2013
Podczas zjazdu szczegółowo omówiony został wdrożony system dopłat do dyżurów aptek oraz system...
06.11.2013
Lekarze ze szpitala dziecięcego przeprowadzają w środę pierwszą w regionie operację rekonstrukcji...
06.11.2013
5 lipca 2013 r. w Niemczech przyjęto ustawę w sprawie wsparcia dla zapewnienia dyżurów pełnionych...
06.11.2013
Przesyłanie projektów aktów prawnych w celu przedstawienia opinii samorządu lekarskiego w terminie,...
06.11.2013
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ poinformował na stronie internetowej Funduszu o...
06.11.2013
Celem konferencji jest przybliżenie aktualnego zagadnienia bezpiecznego stosowania produktów...
06.11.2013
Spadki sprzedaży leków refundowanych, obniżki cen i częste zmiany na listach leków refundowanych to...
06.11.2013
Dwudniowe szkolenie obejmie takie zagadnienia jak rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie...
06.11.2013
23 października 2013 r. Naczelna Rada Aptekarska wybrała mgr farm. Alinę Fornal na funkcję...
06.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski