Europejska Agencja Leków z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie nowej legislacji dotyczącej nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej. Nowy akt prawny ma na celu promocję i ochronę zdrowia publicznego poprzez wzmocnienie istniejącego w całej Europie systemu monitorowania bezpieczeństwa i równowagi ryzyka i korzyści leków.

Jak powiedział dyrektor wykonawczy Agencji Guido Rasi, „postęp w opiece zdrowotnej nie byłyby możliwe bez leków i środowisk naukowo-badawczych i rozwojowych stojących za nimi”. Jednak potrzeba inteligentnych regulacji dla systemu, aby móc kontynuować dostarczanie bezpiecznych i skutecznych leków.

Więcej na ten temat na stronie internetowej EMA.

Źródło: www.aotm.gov.pl