Ponad 18 tysięcy wolontariuszy pomagających na stałe w szpitalach oraz kilkadziesiąt tysięcy robiących to w wolnej chwili może wkrótce zniknąć z oddziałów. Taki będzie uboczny efekt zmian w przepisach, nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – alarmują fundacje i stowarzyszenia zajmujące się wolontariatem.

Chodzi o projekt zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w którym ministerstwo proponuje wykreślenie jednego z przepisów, który mówi o wolontariacie w placówkach leczniczych. To skutek dostosowywania nowej ustawy do uchwalonej ustawy o działalności leczniczej. W wyniku tej zmiany wolontariusze będą mogli być tylko w tych szpitalach, które działają na zasadach niekomercyjnych. Oznacza to, że znaczna część obecnych szpitali (np. te, które zostały przekształcone w spółki) nie będzie mogła korzystać z ich pomocy. – Może to pozbawić wolontariuszy między innymi oddziałów onkologii i hematologii dla dorosłych i dla dzieci, oddziały pediatryczne oraz oddziały medycyny paliatywnej, na których tak często można było dotychczas spotkać osoby pomagające chorym w sposób ochotniczy i bez wynagrodzenia – mówi „Rz" Paweł Hermanowski z fundacji Dobrze, że Jesteś.

To nie pierwszy zamach na wolontariuszy. Wcześniej posłowie zdecydowali zmienić wspomnianą ustawę o lecznictwie, która według dyrektorów hospicjów wykluczała ich współpracę z wolontariuszami.

Źródło: Rzeczpospolita