Organów nadających się do przeszczepu jest wiele (np. nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka). Ocena organów wyznaczona jest standardami medycznymi, a zatem wiek nie jest w tym przypadku tak istotny, chociaż w większości klinik przeszczepia się organy od osób pełnoletnich. Natomiast warunki, które absolutnie wykluczają donację to HIV, aktywny nowotwór i ogólnoustrojowe zakażenie.

Większość narządów należy przeszczepić od 6. do 72. godzin po usunięciu ich od dawcy, jednak w przypadku tkanek, mogą być zachowane i przechowywane do wykorzystania później.

Większość narządów i tkanek podaje się po śmierci dawcy. Nieraz zdarza się, że przeszczepia się niektóre organy od żywych osób, jak to było w przypadku przeszczepu nerki od brata bliźniaka pacjenta, w 1954 roku w Stanach Zjednoczonych (pierwsza udana transplantacja organu od żywego dawcy).

Kolejka osób czekających na przeszczep stale się wydłuża. O kolejności na Krajowej Liście Oczekujących decydują wyłącznie kryteria medyczne. System kwalifikowania pacjentów do przeszczepu działa sprawnie i wyklucza wykonanie przeszczepu osobie spoza listy – jest to możliwe tylko w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Źródło: www.mp.pl