Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polega jedynie na doprecyzowaniu, że prawo do korzystania z pomocy wolontariuszy przysługuje jedynie podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami – samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej i jednostkom budżetowym oraz podmiotom leczniczym wykonującym działalność leczniczą jako działalność pożytku publicznego lub działalność charytatywno – opiekuńczą. Powyższe rozwiązanie nie spowoduje likwidacji wolontariatu w placówkach prowadzonych na zasadach niekomercyjnych, zwłaszcza w formie działalności pożytku publicznego lub działalności charytatywno-opiekuńczej - prowadzonych np. przez fundacje i inne organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Termin wejścia w życie przedmiotowej ustawy w zakresie wolontariatu zostanie przesunięty w czasie i zaplanowany na 2013 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl