Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił nie kierować wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie...
14.08.2015
Gedeon Richter Plc. oraz Stada Arzneimittel AG podpisały umowę licencyjną i dystrybucji w celu...
14.08.2015
Lekarz niebędący lekarzem prowadzącym może wystawić tzw. receptę zaoczną, o ile są spełnione...
14.08.2015
Województwo małopolskie i Gmina Miejska Kraków zorganizują wspólnie Małopolskie Dni Profilaktyki...
14.08.2015
Pakiet onkologiczny jeszcze w roku 2015 zostanie zmodyfikowany. Ułatwienia w leczeniu mają dotyczyć...
14.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieCzy w świetle obowiązującego prawa po dniu 1...
13.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieW związku z informacją oddziału wojewódzkiego...
13.08.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieCzy po nowelizacji z dnia 21 marca 2014 r....
13.08.2015
Uruchomienie od października 2015 roku dodatkowych szkoleń geriatrów zapowiedział w czwartek 13...
13.08.2015
Dzięki naciskom Podkarpackiego Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej i prowadzonej przez niego...
13.08.2015
1 września 2015 roku rozpocznie się przeprowadzka pacjentów z Wojewódzkiego Specjalistycznego...
13.08.2015
Książka zawiera omówienie najczęściej występujących problemów praktycznych związanych z...
13.08.2015
Plany wydłużenia terminu dostosowania szpitali do wymogów rozporządzenie ministra zdrowia z 26...
13.08.2015
7 sierpnia 2015 roku rozpoczęła się kampania społeczno-edukacyjna Akredytacja - jakość i...
13.08.2015
Placówki mają problem z uruchomieniem dla pacjentów rejestracji przez internet, a powinny to...
13.08.2015
Ministerstwo Zdrowia chce przeznaczyć unijne fundusze między innymi na dzienne domy opieki...
13.08.2015
Piłkarska drużyna Medyka Zabrze, reprezentująca Polskę na Mistrzostwach Świata Lekarzy zdobyła...
12.08.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do opiniowania projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w...
12.08.2015
13 sierpnia 2015 odbędzie się kolejna debata w ramach cyklu Polaków zdrowia portret własny z...
12.08.2015
11 sierpnia 2015 odbyło się kolejne spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego...
12.08.2015
Ustawa regulująca dopuszczalność przerywania ciąży nie jest respektowana przez obywateli i nie jest...
12.08.2015