Nowe kompetencje wynikają z nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 22 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm). Zmiana została wprowadzona w ramach pakietu onkologiczno-kolejkowego. Zgodnie z tymi przepisami uprawnienia do samodzielnego zlecania medykamentów mają przysługiwać pielęgniarkom i położnym, które mają tytuł magistra lub specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa. Natomiast pielęgniarki po licencjacie będą mogły kontynuować terapię lekową rozpoczętą przez lekarza. 

Z tych uprawnień może skorzystać ponad 50 tysięcy pielęgniarek. Jednak ustawa mówi, że muszą one w tym celu ukończyć kurs specjalistyczny. Kursów dotąd nie zorganizowano. Ministerstwo Zdrowia dopiero ogłosiło konkurs na ich przeprowadzenie. W optymistycznej wersji mogą one rozpocząć się wiosną 2016.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl