Spośród 740 firm tylko dwie działające w Polsce znalazły się na liście firm, uznanych przez EI jako „doceniające znaczenie etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility - CSR) oraz wartości w biznesie.” Z pewnością w Polsce takich firm znalazło by się więcej, gdyby inne zgodziły się poddać obiektywnej i niezależnej analizie własne systemy compliance. 

 - Dzisiaj compliance to już zdecydowanie konieczność. Spektakularne sukcesy są dzisiaj bacznie obserwowane przez rynek i społecznie piętnowane, jeżeli drogi do ich osiągnięcia nie były przejrzyste, uczciwe, etyczne i zakorzenione w wartościach. Można by wskazać tutaj przykłady negatywnych zjawisk jak: testowanie leków na najuboższych i nieświadomych ryzyka narodach Afryki –  stwierdza Piotr Welenc.

Weź udział w debacie Round Table Compliance>>>

Brak etyki i zgodności (compliance) jest traktowany coraz częściej w amerykańskich i niemieckich sądach jako okoliczność obciążająca, natomiast dające się udowodnić, działające programy compliance lub CSR, traktowane są przez wymiar sprawiedliwości jako okoliczności łagodzące. Compliance jest obok systemu kontroli wewnętrznej, zarzadzania ryzykiem i audytu wewnetrznego jednym z czterech głównych narzędzi zapewnienia skutecznego systemu zarzadzania organizacją – jak wskazują „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku.

Cały artykuł www.lex.pl