We wtorek, 10 listopada 2015, na konferencji prasowej w Warszawie profesor Marian Zembala przedstawił osiągnięcia swojego resortu podczas ostatnich pięciu miesięcy, kiedy to sprawował funkcję ministra zdrowia. Profesor objął stanowisko 15 czerwca 2015 roku, po tym jak z resortu odszedł Bartosz Arłukowicz, zdymisjonowany w związku z publikacją akt ze śledztwa w tzw. aferze podsłuchowej.

- Ministerstwo Zdrowia nie jest najłatwiejsze - skala problemów, ich charakter, złożoność jest duża – mówił Zembala. Kierując resortem, jak podkreślił, przyjął zasadę, by nie tylko rozwiązywać sprawy bieżące, ale także prowadzić prace studyjne i koncepcyjne.

O swoim następcy, Konstantym Radziwille, Zembala wypowiadał się z uznaniem.
- To człowiek z dużym doświadczeniem, będzie dobrym ministrem– ocenił. Poinformował, że spotka się z nim w czwartek. - Życzę, by nowy minister był lepszy ode mnie, bo tylko wtedy będzie dalszy postęp - powiedział.

Pytany o ocenę propozycji PiS w zakresie zmian w ochronie zdrowia, ustępujący minister powiedział, że nie chce ich komentować.
- Jest miejsce i czas na nowych liderów; trzeba spokojnie dać szanse na rozwój – stwierdził. - Ja pozytywnie oceniam kandydata w resorcie zdrowia – dodał. Zembala zadeklarował, że jako poseł będzie „pragmatycznym ekspertem, spokojnym, z dala od polityki”.

Wśród osiągnieć swojego resortu Zembala wymienił między innymi wprowadzenie Książeczki Zdrowia Dziecka jako elementu dokumentacji medycznej oraz wymóg dodatkowej konsultacji z ordynatorem oddziału dziecięcego przed podjęciem decyzji o odmowie przyjęcia dziecka kierowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę.

Wskazywał także na powołanie centrów urazowych dla dzieci, walkę z dopalaczami i innymi środkami odurzającymi, wskazanie kardiologii dziecięcej wśród specjalności priorytetowych, uporządkowanie polityki szczepień oraz restrukturyzację instytutów: Centrum Zdrowia Dziecka oraz Centrum Zdrowia Matki Polki.
Wśród działań podjętych na rzecz kobiet w ciąży minister wymienił wprowadzenie standardów opieki okołoporodowej w ciąży niepowikłanej oraz powikłanej, nowe standardy postępowania w zakresie łagodzenia bólu okołoporodowego.
 

 

W sferze działań dla seniorów odchodzący minister wskazywał utworzenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Eleonory Reicher, wprowadzenie telekonsyliów geriatrycznych i kardiologicznych oraz pilotaż Dziennych Domów Opieki Medycznej.

Zembala mówił też o tworzeniu referencyjności szpitali i oddziałów szpitalnych, rozwoju szpitali marszałkowskich, miejskich i powiatowych z wykorzystaniem 12 mld środków europejskich przyznanych na lata 2014-2020 oraz o poprawieniu pakietu onkologicznego. (pap).