Uchwała sejmiku województwa lubuskiego w sprawie przekształcenia szpitala w spółkę czeka na podjęcie przez radnych. Sesja sejmiku była jednak dwukrotnie przerywana. Radni mają się zająć tą sprawą podczas wznowionych obrad XIII sesji sejmiku, we wtorek, 10 listopada 2015.

Brak podjęcia przez sejmik uchwały w sprawie przekształcenia zielonogórskiego szpitala w spółkę (a co się z tym wiąże - utworzenia szpitala klinicznego, z udziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego i samorządu województwa) – spowoduje, iż dotrzymanie terminu złożenia wniosku o dotację z Ministerstwa Zdrowia na kierunek lekarski, będzie niemożliwe. W związku z tym, tylko w pierwszym roku funkcjonowania kierunku lekarskiego, Uniwersytet Zielonogórski straci około 819 tys. zł, w drugim roku – 1,6 mln zł, w trzecim roku – 2,4 mln zł, w czwartym roku 3,2 mln zł, a w piątym roku 4 mln zł.

Czytaj: Zielona Góra: szpital będzie spółką z udziałem uczelni>>>

Z tego samego powodu, w przypadku braku decyzji sejmiku, szpital nie będzie mógł startować w konkursach na dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Program ten bardzo precyzyjnie wskazuje na typy beneficjentów działania 9.2. Szpital, którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie jest brany pod uwagę do dofinansowania, bo działanie 9.2 dotyczy ponadregionalnych podmiotów leczniczych. 

Dowiedz się więcej z książki
Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Z kolei brak dofinansowania z POIiŚ stawia pod znakiem zapytania realizację przez szpital w Zielonej Górze budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (koszt 200 mln zł) oraz rozwoju Lubuskiego Centrum Onkologii.

Podczas spotkania w dziekanacie, marszałek Polak zainicjowała też powołanie Rady Rozwoju Szpitala, którego celem będzie wypracowanie najbardziej optymalnego programu rozwoju szpitala.