Szpitale powszechnie naruszają prawo przy korzystaniu z usług zewnętrznych, głównie przy wyborze...
23.06.2016
Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej jeżeli w postępowaniu konkursowym, na...
Machulak Grzegorz
23.06.2016
Pacjent został wypisany ze szpitala do domu i zawieziony karetką do domu na jego koszt. Pacjent...
Paszkowski Artur
23.06.2016
Pytanie dotyczy również okresu przechowywania skierowań na badania laboratoryjne, RTG, EKG oraz...
Paszkowski Artur
23.06.2016
Czy w gabinecie zabiegowym lekarza POZ, może jednoczasowo funkcjonować punkt pobrań (pobieranie...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Czy SP ZOZ może po godzinach wykazanych do NFZ oraz w weekendy świadczyć np. odpłatnie zabiegi...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
23.06.2016
Ekspert publikacji Lex Ochrona Zdrowia odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Czy ratownik...
23.06.2016
Ekspert publikacji Lex Ochrona Zdrowia odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Czy wysyłanie...
23.06.2016
Ponad 44 tysiące osób w całym kraju oddało już krew, by przebadać swoje nerki w akcji Nefrotest....
23.06.2016
W podmiocie leczniczym pielęgniarki pracują w systemie równoważnym.
Kaleta Joanna
23.06.2016
Jesteśmy SP ZOZ-em. Zatrudniamy personel medyczny na umowy o pracę oraz na kontrakty medyczne i...
Karolina Kołakowska
23.06.2016
Czy przykładowo mając 4 pielęgniarki środowiskowe oraz otrzymując na deklaracje pielęgniarek środki...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
23.06.2016
Propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne...
23.06.2016
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych skierowała do premier Beaty Szydło list, w którym...
23.06.2016
Wyniki kontroli NIK wskazują, że korzystanie z zewnętrznych usług medycznych odbywa się w...
23.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 22 czerwca 2016 roku projekt nowelizacji rozporządzenia w...
23.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 22 czerwca 2016 roku projekt nowelizacji rozporządzenia w...
23.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 21 czerwca 2016 rokuprojekt rozporządzenia ministra zdrowia...
23.06.2016
Pacjentka zmarła w domu opieki. Lekarz z pogotowia stwierdził zgon. Po roku syn zmarłej zwrócił się...
Karolina Kołakowska
23.06.2016
Zmiana okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony nie będzie wymagała w przedmiotowej...
Kwiatkowska Monika
23.06.2016