Pracodawca (SP ZOZ) wypłaca wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania u niego...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Komu szpital powinien wydać kartę zgonu pacjentki, która: 1. ma dwóch dorosłych synów, których nie...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Jeżeli pacjentka lecząca dziecko w poradni specjalistycznej w innej przychodni w ramach umowy NFZ...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
23.06.2016
Placówki medyczne coraz częściej udzielają informacji o stanie zdrowia swoich pacjentów zakładom...
23.06.2016
Nawet co trzeci kleszcz jest nosicielem patogenów wywołujących groźne choroby i tylko wczesna...
23.06.2016
Proszę wskazanie prawidłowego podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek w...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
23.06.2016
Podmiot leczniczy (przedsiębiorstwo ambulatoryjne i przedsiębiorstwo szpitalne) wytwarza odpady o...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych skierowała do premier Beaty Szydło list, w którym...
23.06.2016
Mam pytanie o wnioski pacjentów odnośnie wydania kserokopii dokumentacji medycznej. Zarówno w...
Starecka Agata
23.06.2016
W art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta określono komu można udostępnić...
Lenczowska-Soboń Katarzyna
23.06.2016