Podmiotem odpowiedzialnym jest Krka, d.d., Słowenia.

18 sierpnia 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanej serii produktu Karbis. Decyzja została podjęta w związku z uzyskaniem wyników niezgodnych ze specyfikacją w ciągłych badaniach stabilności w zakresie parametru substancje pokrewne.

Informacja ta została potwierdzona w komunikacie Rapid Alert, przesłanym do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z organu kompetentnego ze Słowenii.


Źródło: www.gif.gov.pl