Podczas akcji będą przeprowadzane badania ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy we krwi, poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym oraz PEF (szczytowy przepływ wydechowy).

Uczestnicy akcji  otrzymają indywidualne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom związanym z paleniem tytoniu,  instruktaż samobadania piersi na fantomach, a także materiały edukacyjne.

Partnerem zadania są: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, Urząd Miasta w Sandomierzu oraz Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.


Źródło: www.sejmik.kielce.pl