Jednym z założeń jest także wyeliminowanie wykorzystywania rezydentów i stażystów do czynności niezgodnych z programem. 

Zespół rekomenduje też zmiany wynagrodzeń, a także uwzględnianie przez NFZ przy kontraktowaniu świadczeń rezydentów i medyków odbywających specjalizację. Postuluje też wyższą wycenę punktu dla placówek z akredytacją do szkolenia specjalizacyjnego, co najmniej w wysokości 1,1 pkt (o 10 proc. wyższej niż dla szpitali nieszkolących). 


Cały artykuł www.rp.pl