Ankieta rankingowa skierowana jest do szpitali bez względu na zakres ich działalności. Ankieta dostępna jest na stronie www.cmj.org.pl/ranking, gdzie należy się zarejestrować poprzez podanie adresu poczty e-mail. 

Ankieta jest wysyłana w formie elektronicznej, ale należy ją wypełnić po wydrukowaniu i wysłać w formie papierowej. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do losowej weryfikacji poprawności podanych informacji. 

Ranking organizowany jest wspólnie z firmą doradczą IDEA Trade. Jego celem jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej.

 

 

Za udział w rankingu nie jest pobierana żadna opłata. Wyniki rankingu będą publikowane na łamach "Rzeczpospolitej" w październiku 2016 roku.


Źródło: www.cmj.org.pl